Obchody Dnia Hutnika i święta Patrona Miasta Chorzowa – św. Floriana – rozpoczynamy 4 maja (sobota) w dzielnicy Batory. O godz. 11:00 wyruszymy ze Skweru im. Rotmistrza Pileckiego w Chorzowie Batorym. Finał pochodu zrealizujemy przy figurze św. Floriana zlokalizowanej przy budynku dyrekcji dawnej Huty Batory (ul. Dyrekcyjna 6), gdzie odbędzie się uroczyste złożenie okolicznościowych wiązanek. Całości wydarzenia towarzyszyć będzie Orkiestra Dęta Huty Łabędy.

4 maja 2024, sobota

Pochód z udziałem Orkiestry Dętej Huty Łabędy wraz z uroczystym złożeniem kwiatów pod figurą św. Floriana

Zbiórka: 10.30-11.00 Skwer Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chorzowie Batorym

Start: 11.00 Skwer Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chorzowie

Miejsce docelowe: figura św. Floriana, gmach Dyrekcji Huty Batory (ul. Dyrekcyjna 6)

Pamiętając, że hutniczy święty patronuje także strażakom, koksownikom, kominiarzom, garncarzom czy piekarzom, do udziału w Pochodzie zapraszamy reprezentantów innych ogniowych zawodów. W ten sposób podkreślać i celebrować chcemy rodowód oraz wyjątkową tożsamość „miasta z ognia”.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców Chorzowa i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, którzy pielęgnować chcą hutnicze dziedzictwo.

Inicjatywa jest częścią starań o wpis tradycji hutniczych i obchodów Dnia Hutnika na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 

 

 

PARTNER WYDARZENIA

SPONSOR WYDARZENIA

Pochód Ludzi Ognia - Regulamin pochodu