ArcelorMittal Poland i Muzeum Hutnictwa w Chorzowie podpisały list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz popularyzacji wiedzy o historii, teraźniejszości i przyszłości hutnictwa oraz kultury przemysłowej w regionie. Planują też realizować wspólne działania edukacyjne. Zakłady ArcelorMittal Poland na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim: Huta Królewska, dawna Huta Florian i Huta Katowice już wsparły zasoby tworzącego się muzeum.

Muzeum Hutnictwa, które powstaje przy ul. Metalowców 4a w Chorzowie to liczący ponad 2,5 tys. m kw. kompleks wypełniony po brzegi materialnymi śladami historii metalurgii i produkcji stali w Polsce. Jedną w głównych atrakcji muzeum jest wystawa stała „Królestwo Żelaza”, na której będzie można podziwiać maszyny, archiwalne fotografie oraz liczne pamiątki. Główną osią wystawy są wspomnienia byłych hutników.

 

– Kolekcja zgromadzona w naszym muzeum jest naprawdę imponująca. Zawiera zarówno duże eksponaty, takie jak maszyny hutnicze, jak i całe mnóstwo zdjęć, historycznych rysunków czy planów technicznych. Prace związane z przygotowaniem wkładu merytorycznego wsparł ArcelorMittal Poland. Jedno ze stanowisk ekspozycyjnych nabrało swojego ostatecznego kształtu również dzięki współpracy z koncernem. Jesteśmy przekonani, że powstała ekspozycja pozwoli w namacalny sposób wczuć się w klimat epoki i zrozumieć, jak powstawało i zmieniało się hutnictwo na przestrzeni wieków – mówi Adam Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

 

Muzeum poświęcone hutnictwu żelaza i stali czasów rewolucji przemysłowej otwarte zostanie pod koniec listopada w hali ponadstuletniej elektrowni Huty Królewskiej. Wedle ambicji organizatorów muzeum ma mieć istotne  znaczenie dla branży hutniczej i dla edukacji kolejnych pokoleń.

 

– To bardzo ważne miejsce na mapie Górnego Śląska, które będzie upowszechniać wiedzę o hutnictwie i kształtować kompetencje techniczne młodych ludzi. Warto wspomnieć również o roli dawnej Huty Królewskiej, a obecnie oddziału ArcelorMittal Poland w rozwoju regionu i miasta Chorzów. Podpisując list intencyjny z Muzeum Hutnictwa, chcemy realizować wspólne działania na rzecz popularyzacji przemysłu stalowego. Stal ma olbrzymi potencjał – budowanie zrównoważonej przyszłości, również w drodze dekarbonizacji, będzie oparte na szerokim wykorzystaniu stali. Mamy nadzieję, że inicjatywa zachęci także młodzież do rozpoczęcia kariery w hutnictwie. My już teraz poszukujemy zdolnych ludzi, którzy tę przyszłość będą chcieli z nami budować podkreśla Sanjay Samaddar, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

 

ArcelorMittal Poland przekazał na wystawę stałą tworzącego się muzeum liczne artefakty: Huta Królewska w Chorzowie i Huta Florian w Świętochłowicach – rysunki techniczne, urządzenia, jak
i drobne pamiątki. Częścią wystawy „Królestwo żelaza” jest również pokaz filmowy w sali kinowej. Prezentowany w niej 8-minutowy film opowiada o historii i roli żelaza i stali w zbudowaniu świata jaki znamy. Jedną z głównych ról odegrały wnętrza pracującej huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej – dawnej Huty Katowice.

W ramach współpracy na rzecz integracji lokalnej społeczności ArcelorMittal Poland wsparł również inny muzealny projekt – utworzenie wyjątkowej, zielonej przestrzeni wokół placówki – wertykalnego, społecznego, hutniczego ogrodu.

 

Nawiązanie współpracy naszego Muzeum z największym potentatem stalowym na świecie to naprawdę duże wydarzenie. W końcu wszyscy pracujemy na wspólny sukces naszej placówki, dobry wizerunek branży hutniczej i zachowanie naszego industrialnego dziedzictwa. Dzięki współpracy z ArcelorMittal, ale też innymi podmiotami, muzeum zyska i nabierze charakteru placówki nie tylko regionalnej, ale i godnej uwagi na arenie krajowej i europejskiej. Jesteśmy to winni pokoleniom hutników, którzy to właśnie z tym miejscem wiązali często całe swoje zawodowe życie – mówi Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.