Poszukujemy wykonawcy opracowania merytorycznego koncepcji kierunkowej interaktywnej ekspozycji w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie pn. „Hutnicze Centrum Dowodzenia” (HCD) wraz z szacunkowym kosztorysem. Ekspozycja planowana jest jako przestrzeń edukacyjno-animacyjno-warsztatowa.

Na podstawie opracowanej koncepcji ma docelowo powstać w Muzeum Hutnictwa nowy element oferty kulturalno-animacyjno-edukacyjnej. Ekspozycja ma w atrakcyjny sposób łączyć naukę, zabawę i transfer wiedzy o nowoczesnym hutnictwie. Hutnicze Centrum Dowodzenia będzie przede wszystkim przestrzenią dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 8 do 15 rż..

Termin składania ofert wyznaczono na 2 kwietnia 2024 r., do godz. 14:00.

Zainteresowane podmioty odsyłamy do Biuletynu Informacji Publicznej instytucji, gdzie zamieszczono komplet niezbędnych dokumentów.

 

 

Osobami upoważnionymi do udzielenia wszelkich informacji są: Pan Bartłomiej Majchrowicz, e-mail: bmajchrowicz@muzeumhutnictwa.pl, tel. 694 922 174 / 32 704 96 35 oraz Pani Marlena Hermanowicz, e-mail: mhermanowicz@muzeumhutnictwa.pl, tel. 32 704 96 325