Planujecie obchody Dnia Hutnika? Czytajcie dalej! Tworzymy kalendarium, mające na celu zebranie i usystematyzowanie informacji o planowanych w 2024 roku obchodach Dnia Hutnika ze szczególnym uwzględnieniem województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Pozyskane dane posłużą stworzeniu wspólnego kalendarza obchodów, który zostanie udostępniony publicznie w celu jak najszerszego dotarcia do osób zainteresowanych, a także aktywizowania przedstawicieli społeczności lokalnych.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie we współpracy z przedstawicielami branży hutniczej oraz koksowniczej, a także wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce opracowuje KALENDARZ OBCHODÓW DNIA HUTNIKA NA ROK 2024. Inicjatywa ma na celu zebranie i usystematyzowanie informacji o planowanych w bieżącym roku obchodach Dnia Hutnika (msze święte w intencji hutników, uroczystości składania kwiatów pod figurą św. Floriana, pochody, karczmy hutnicze, festyny, uroczystości honorowania jubilatów, konferencje naukowe, itd.) ze szczególnym uwzględnieniem województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Pozyskane dane posłużą stworzeniu wspólnego kalendarza obchodów, który udostępniony zostanie publicznie w celu jak najszerszego dotarcia do osób zainteresowanych, popularyzowania praktykowanych tradycji hutniczych, a także aktywizowania przedstawicieli społeczności lokalnych. Zależy nam na pozyskaniu informacji o działaniach planowanych zarówno przez czynne zakłady, stowarzyszenia jak i osoby prywatne.

Inicjatywa jest częścią starań o wpis tradycji hutniczych i obchodów Dnia Hutnika na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Podmioty i osoby zainteresowane współpracą prosimy o wypełnienie formularza do dnia 2 kwietnia 2024 r.
Formularz zgłoszeniowy: KLIKNIJ TUTAJ.