Dziś w Muzeum mieliśmy zaszczyt gościć Pana Hannesa Heimissona Ambasadora Islandii w Polsce

Powodem wizyty Ambasadora był znajdujący się w naszych zbiorach wyjątkowy starodruk z 1688 roku. Landnámabók (Księga o Zasiedleniu), to dzieło pierwotnie spisane w XIII w. opisujące historię zasiedlania dzisiejszej Islandii.

Dla narodu islandzkiego jest to tak ważna pozycja w literaturze, jak dla Polaków drukowane wydanie Roczników czyli kronik słynnego Królestwa Polskiego Jana Długosza. Spisany w średniowieczu Landnámabók wymienia m.in. Wikingów – pierwszych osadników wyspy. Opisuje 1400 osad i 3000 historycznych postaci. Dzieło to jest bardzo cennym źródłem wiedzy o przodkach dla mieszkańców Islandii.

W spotkaniu z Ambasadorem uczestniczył również Pan Marcin Michalik Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów, który przedstawił działania realizowane przez władze lokalne na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli również Pan Adam Kowalski – dyrektor Muzeum Hutnictwa oraz Pani prof. Maria Sibińska z Uniwersytetu Gdańskiego i Pani Emiliana Konopka z Ambasady Islandzkiej w Polsce. Stan zachowania księgi został przez naszych gości bardzo wysoko oceniony. Pan Ambasador zadeklarował pomoc w nawiązaniu kontaktu z badaczami z Islandii, którzy mogliby wesprzeć Muzeum w dalszych ustaleniach dotyczących pochodzenia tego wyjątkowego starodruku.

 

Fot.: Mariusz Banduch / Chorzowianin