Przy okazji wydarzenia RUCH NA HUCIE podpisano umowę o współpracy pomiędzy Muzeum Hutnictwa, Ruchem Chorzów i Stowarzyszeniem Kibiców „Wielki Ruch”. Porozumienie zawarto w celu realizacji wspólnych działań z zakresu komunikacji marketingowej i współdziałania przy organizacji wydarzeń.

Jak zauważył obecny podczas podpisania porozumienia Marcin Michalik, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów – Spotkały się tu dwie dobrze znane chorzowskie marki. Ruch ma już 102 lata, a Muzeum Hutnictwa zostało otwarte w ubiegłym roku, lecz na tej współpracy obie mogą zyskać. Muzeum dzięki Ruchowi może się stać bardziej rozpoznawalne dla kibiców spoza Chorzowa, a Ruch dzięki muzeum będzie mógł dotrzeć do ludzi, którzy niekoniecznie dotąd interesowali się sportem. Z kolei, jak zauważył Adam Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie – Ruch Chorzów i hutnictwo są ze sobą związane. Gdyby nie huta nie byłoby klubu, a przynajmniej w takiej postaci. Cieszę się, że będziemy współpracować i wspólnie wzmacniać tożsamość Chorzowa jak i jego markę.