Posiadasz doświadczenie w pracy animatora? Prowadzisz zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem grup dziecięcych i młodzieżowych? Jesteś otwarty na nowe wyzwania edukacyjne i chcesz podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami oraz pasją z naszymi gośćmi? A może pierwsze zajęcia animacyjne z dziećmi lub młodzieżą są już za Tobą i chcesz dalej rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie? Serdecznie zapraszamy do współpracy. Czekamy na Twoje zgłoszenie.

Szczegółowe informacje o naborze na animatorów w Muzeum Hutnictwa znajdziecie Państwo w Ogłoszeniu o naborze.

Aplikację należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w terminie do dnia 7 listopada 2022 r. do godz. 12:00.

PRZEBIEG REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY

Dostarczenie aplikacji obejmującej:

  • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wg wzoru, stanowiący załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia dostępnego online, dla osoby uczestniczącej w rekrutacji.

Aplikację (dopuszczalne skany dokumentów) należy przesłać na adres email: kontakt@muzeumhutnictwa.pl (w tytule emaila proszę wpisać „Nabór na animatorów w Muzeum Hutnictwa”) lub dostarczyć osobiście do recepcji muzeum (ul. Metalowców 4a w godzinach otwarcia). Aplikacje dostarczane osobiście powinny być składane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na animatorów w Muzeum Hutnictwa”.

Aplikację należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w terminie do dnia 7 listopada 2022 r. do godz. 12:00.

 

WAŻNE TERMINY I INFORMACJE DOT. REKRUTACJI 

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 10, 14 listopada br. 

Zakończenia procesu rekrutacji nie później niż 17 listopada br. 

Wdrożenie w działania realizowane w ramach oferty edukacyjnej: 18-30 listopada br.

Rozpoczęcie świadczenia usług: 1 grudnia br. 

Muzeum zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania rekrutacji bez podania przyczyn, odwołania procesu naboru lub zmiany, w tym wydłużenia w/w terminów procedury naboru.

Osoba lub osoby, z którymi zostaną podpisane umowy zlecenie będą zobowiązane do okazania Muzeum aktualnego zaświadczenia o niekaralności.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z p. Marleną Hermanowicz, st. specjalistką ds. edukacji i organizacji wydarzeń, nr tel. 32 704 96 35.