Jesteś osobą ambitną, którą interesuje świat śląskich zwyczajów? Do Muzeum Hutnictwa poszukujemy etnografa/etnografki, która wesprze Dział Zbiorów i Badań. Muzeum w swojej kolekcji posiada bogaty zasób obiektów etnograficznych oraz spuściznę po rodzinie Wallisów. Zachęcamy do składania aplikacji.

Szczegółowe informacje o naborze na stanowisko Asystenta/Adiunkta Etnografa w Muzeum Hutnictwa znajdziecie Państwo poniżej.

Aplikację należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz. 10:00.

PRZEBIEG REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY

Dostarczenie aplikacji obejmującej:

  • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wg wzoru, stanowiący załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia dostępnego online, dla osoby uczestniczącej w rekrutacji,
  • kserokopie świadectwa pracy (jeśli kandydat/ka takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

Aplikację (dopuszczalne skany dokumentów) należy przesłać na adres email: kontakt@muzeumhutnictwa.pl (w tytule emaila proszę wpisać „Nabór w Muzeum Hutnictwa”)
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu muzeum ul. Metalowców 4a, 41-500 Chorzów, w godz. 8:00 – 16:00). Aplikacje dostarczane osobiście powinny być składane w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Nabór w Muzeum Hutnictwa”.

 

WAŻNE TERMINY I INFORMACJE DOT. REKRUTACJI

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 15 lub 16 grudnia br.

Zakończenia całości procesu rekrutacji nie później niż 31 grudnia br.

Przewidywany termin zatrudnienia (rozpoczęcie świadczenia pracy) najpóźniej od 2 stycznia 2023 r.

Muzeum zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania rekrutacji bez podania przyczyn, odwołania procesu naboru lub zmiany, w tym wydłużenia w/w terminów procedury naboru.

 

 

Ogłoszenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji.