Jesteś osobą ciekawą historii i masz zamiłowania techniczne? Do Muzeum Hutnictwa poszukujemy pracownika lub pracowniczki ds. techniczno-administracyjnych. Budynek to połączenie zabytkowej hali po generalnym remoncie z nowoczesną architekturą.

Szczegółowe informacje o naborze na pracownika lub pracowniczkę ds. techniczno-administracyjnych w Muzeum Hutnictwa znajdziecie Państwo poniżej.

Aplikację należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w terminie do dnia 18 marca 2022 r. do godz. 12.00.

PRZEBIEG REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY

Dostarczenie aplikacji obejmującej:

  • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wg wzoru, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępnego online, dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopie świadectwa pracy (jeśli kandydat/ka takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
  • FAKULTATYWNIE – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności np. zaświadczenie o uprawniające do wykonywania prac na wysokości, uprawnienia SEP G1 i/lub G2 i/lub G3
  • FAKULTATYWNIE – mile widziane będą pisemne referencje dla kandydatka/kandydatki z dotychczasowych miejsc pracy

Aplikację (dopuszczalne skany dokumentów) należy przesłać na adres email: kontakt@muzeumhutnictwa.pl (w tytule emaila proszę wpisać „Nabór w Muzeum Hutnictwa”)
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu muzeum ul. Metalowców 4a, 41-500 Chorzów, w godz. 8:00 – 16:00). Aplikacje dostarczane osobiście powinny być składane w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Nabór w Muzeum Hutnictwa”.

 

WAŻNE TERMINY I INFORMACJE DOT. REKRUTACJI

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: między 24 a 26 marca br. 

Zakończenia całości procesu rekrutacji nie później niż 31 marca br.

Przewidywany termin zatrudnienia (rozpoczęcie świadczenia pracy) najpóźniej od 1 kwietnia 2022 r.

Muzeum zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania rekrutacji bez podania przyczyn, odwołania procesu naboru lub zmiany, w tym wydłużenia w/w terminów procedury naboru.

 

 

Ogłoszenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji.