Czy masz zdolności, które sprawiają, że jesteś prawdziwą „złotą rączką”? Czy praca fizyczna to dla Ciebie wyzwanie, a nie obciążenie? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Muzeum Hutnictwa poszukuje pracownika lub pracownicy, która dołączy do naszego zespołu w dziale techniczno-administracyjnym. Nasze muzeum to miejsce, w którym troszczymy się o dziedzictwo kultury hutniczej. Dołącz do nas.

ZAKRES POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW:

 • wykonywanie wg potrzeb różnych, drobnych prac montażowych, remontowych, renowacyjnych i naprawczych w Muzeum, w tym prace związane z montażem wystaw, przenoszeniem sprzętów oraz prac porządkowych;
 • pomoc techniczna przy organizowanych przez Muzeum wydarzeniach;
 • utrzymanie w należytym porządku:
  • terenu zewnętrznego wokół budynków Muzeum (chodniki i teren posesji, zamiatanie, odśnieżanie, koszenie trawy, dbanie o zieleń itp.);
  • pomieszczeń technicznych i piwnicy;
 • odpowiedzialność za mienie (urządzenia) powierzone w użytkowanie;
 • ścisła współpraca z pozostałymi osobami odpowiadającym za administrowanie nieruchomością, w szczególności kierownikiem działu techniczno-administracyjnego.

 

ZATRUDNIONEJ OSOBIE OFERUJEMY

 • Praca w wymiarze 1/2 etatu na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 • Wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Miejsce wykonywania pracy: Chorzów
 • Wynagrodzenie zgodne z zapisami obowiązującego w instytucji Regulaminu Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, według tabeli zaszeregowania stanowisk pracy w wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego regulowanego rozporządzeniem Rady Ministrów.

 

OCZEKIWANIA OD KANDYDATKA/KANDYDATKI:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;
 • umiejętność bezpiecznego posługiwania się elektronarzędziami;
 • doświadczenie w wykonywaniu drobnych prac naprawczych;
 • bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność pracy pod presją czasu, staranność, sumienność, terminowość, zaangażowanie i inicjatywa w działaniu, komunikatywność;
 • umiejętność samodzielnej pracy i współpracy w zespole;
 • rzetelność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków;
 • dyspozycyjność;

 

MILE WIDZIANE DODATKOWE KOMPETNCJE:

 • badania uprawniające pracownika do wykonywania prac na wysokości powyżej 3,5 m;
 • uprawnienia SEP G1, G2, G3;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „B”;
 • znajomość ślōnskij gŏdki

PRZEBIEG REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY

Dostarczenie aplikacji obejmującej:

przesłanie swojego CV wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO (zamieszczoną w ogłoszeniu – załącznik pdf) na adres email: kontakt@muzeumhutnictwa.pl (w tytule emaila proszę wpisać „Nabór do Działu Techniczno – Administracyjnego w Muzeum Hutnictwa”) lub dostarczenie osobiste do recepcji muzeum (ul. Metalowców 4a w godzinach otwarcia). Aplikacje dostarczane osobiście powinny być składane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do Działu Techniczno – Administracyjnego w Muzeum Hutnictwa”.

 

Aplikację należy przesłać pocztą elektroniczną (kontakt@muzeumhutnictwa.pl) lub złożyć osobiście w terminie do dnia 27 listopada 2023 r. do godz. 10:00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie, niekompletne (np. brak klauzuli informacyjnej RODO) lub niepodpisane NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

Rozmowa rekrutacyjna:

Muzeum Hutnictwa zastrzega sobie prawo do kontaktu i zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną tylko wybrane osoby, których wybór nastąpił w oparciu o analizę informacji zawartych w kwestionariuszu osobowym.

 

WAŻNE TERMINY I INFORMACJE DOT. REKRUTACJI

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych od 28 listopada do 1 grudnia br. 

Zakończenie całości procesu rekrutacji nie później niż 5 grudnia 2023 r.

Przewidywany termin zatrudnienia (rozpoczęcie świadczenia pracy) od 1 stycznia 2024 r.

 

Muzeum zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia rekrutacji bez przyczyn, odwołania procesu naboru lub wydłużenia terminu trwania procedury naboru.

Osoba, z którą zostanie podpisana umowa będzie zobowiązana do okazania Muzeum aktualnego zaświadczenia o niekaralności.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Muzeum, nr tel. 32 704 96 30.

Ogłoszenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji.

Osoba, z którą zostanie podpisana umowa będzie zobowiązana do okazania Muzeum aktualnego zaświadczenia o niekaralności.

Załącznik:

Ogłoszenie o naborze PDF wraz z klauzulą RODO