Projekt zrealizowany przez Muzeum Hutnictwa w Chorzowie „Tradycje hutnicze. Ochrona i popularyzacja” uznany został za jedno z WYDARZEŃ MUZEALNCH ROKU 2023 w województwie śląskim. Muzeum otrzymało nagrodę główną w kategorii „dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego”.

Muzeum Hutnictwa od samego początku jest muzeum wspólnotowym i angażującym społecznie. Dlatego tę nagrodę dedykujemy tym wszystkim, którzy bezinteresownie, wyznając te same wartości towarzyszą nam w naszych staraniach o upowszechnienie wiedzy o kulturze hutniczej i jej dziedzictwie. Nagroda jest dowodem na to, że dzięki wspólnemu, konsekwentnemu działaniu możemy skutecznie prezentować, propagować i chronić hutniczą spuściznę – mówi Adam Kowalski, dyrektor Muzeum.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego od 2006 roku, a nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: wystawy, publikacje książkowe, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego oraz dokonania z zakresu konserwacji. Wręczenie nagród za projekty zrealizowane w 2023 r. odbyło się w 17 czerwca br. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. W tym roku 15 muzeów z regionu zgłosiło aż 47 projektów. W kategorii, w której nagrodę otrzymało Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zgłoszono 16 wniosków.

Zwycięski projekt skupia się na popularyzacji tradycji hutniczych i obchodów Dnia Hutnika jako elementów wniosku o wpisanie ich na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wraz z postępującą deindustrializacją tradycje te zanikają dlatego Muzeum realizuje działania związane z ich dokumentacją i upowszechnieniem. Wszystko po to, by zapewnić dalsze trwanie hutniczej kulturze. Realizacja nagrodzone projektu dofinansowana była m.in. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Otrzymana nagroda Marszałka Województwa Śląskiego jest już trzecią w dorobku Muzeum Hutnictwa w tym konkursie. Pierwszą Muzeum otrzymało w tej samej kategorii za projekt „MÓW MI HUTO” zrealizowany w 2020 r. Kolejną – wyróżnienie – za wydarzenie muzealne roku 2021, w kategorii „Wystawy” za wystawę stałą „Królestwo Żelaza”.