Sześć lat minęło od momentu ukazania się pierwszego tomu Monografii Chorzowa. Teraz, w roku 2023, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, kontynuując dzieło rozpoczęte przez ówczesne muzeum miejskie, wieńczy ten cykl wydawniczy tomem V, zatytułowanym: W Polsce Ludowej 1945-1989.

To najobszerniejsza w historii opowieść o Chorzowie, łącznie obejmująca przeszło 3300 stron, 850 zdjęć oraz rycin do tego 76 tabel. Blisko dekadę ponad 50 autorów z różnych ośrodków naukowych oraz instytucji pracowało nad tym dziełem, do którego zaangażowano także 9 recenzentów, 3 tłumaczy i liczne osoby opracowujące materiał graficzny, skład oraz redakcję. Zamykający cykl V tom obejmuje lata 1945 – 1989/90, dotyka zatem najnowszej historii miasta. Poruszone zostały nie tylko kwestie polityczne, społeczne i gospodarcze, ale także wyznaniowe i kulturowe czasów, w których losy miasta i jego mieszkańców kształtowała rzeczywistość PRL-u.

Redaktorzy naukowi tomu oraz wszyscy autorzy starali się, by zachować w pamięci najtrwalsze dziedzictwo ludzkiej pracy, zaangażowania i aktywności. Świadomi trudów i bolesnych kart minionej epoki nie uchylali się od podejmowania kwestii złożonych, najrozmaiciej interpretowanych, ocenianych, wspominanych.

Z okazji wydania V tomu Monografii zapraszamy na briefing prasowy,
w którym uczestniczyć będą redaktorzy i autorzy tomu. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Oddziału Historii Miasta i Regionu (ul. Powstańców 25) w dn. 22.06.2023 r. o godz. 13.00.

Tego samego dnia, o godz. 18.00 w Księgarni Dopełniacz odbędzie się także spotkanie promocyjne zatytułowane: Miasto wyśnione niespokojnym snem. O Chorzowie rozmawiają Adam Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa i dr Jacek Kurek, główny specjalista ds. wydawniczych. Na spotkaniu będzie można otrzymać voucher voucher pozwalający nabyć cały cykl Monografii Chorzowa (tomy I – V) w promocyjnej cenie 200 zł. Liczba voucherów ograniczona.

 

Najnowszą książkę w cenie 89 zł można będzie nabyć od dn. 22.06. w obu siedzibach Muzeum Hutnictwa w Chorzowie tj. przy ul. Metalowców 4a i w Oddziale przy ul. Powstańców 25, a także kierując zapytanie na adres wydawnictwa@muzeumhutnictwa.pl.