12.12.2023 (wtorek) | Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, ul. Metalowców 4a | godz. 14.00 

Przed nami piąte – ostatnie zaplanowane w 2023 r. – spotkanie depozytariuszy zaangażowanych w proces wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Podczas poprzedniego spotkania w dn. 20 listopada 2023 r. omówiliśmy roboczą wersję wniosku. Przygotowaliśmy wspólnie propozycję planu ochrony elementu na najbliższe 5 lat, a także dokonaliśmy szczegółowej analizy sposobów dotarcia do poszczególnych grup wiekowych potencjalnych uczestników przyszłych aktywności.

Spotkanie zaplanowane na 12 grudnia 2023 r. poświęcimy podsumowaniu wszystkich treści zawartych we wniosku. Dokonamy także wyboru przedstawicieli depozytariuszy, którzy w imieniu grupy złożą podpisy na oficjalnej wersji dokumentu.

Nasza grupa ma otwartą formułę. Do udziału w procesie wpisu nieustająco zapraszamy przedstawicieli branży hutniczej i koksowniczej z regionu, jak i całego kraju. Mile widziani są pracownicy czynnych i byłych zakładów metalurgicznych, społecznicy, historycy, badacze, dziennikarze, przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń, lokalnych samorządów, parafii, itd.

Inicjatywa zakłada ochronę i popularyzację hutniczych tradycji, ważnego elementu tożsamości miejsc i obszarów związanych z przemysłem hutniczym. Wraz z postępującą deindustrializacją zwyczaje te szybko zanikają, dlatego podejmujemy działania na rzecz dokumentacji, archiwizacji zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury hutniczej oraz ich upowszechnienia.

Realizowane i zaplanowane do przygotowania ekspertyzy, konsultacje społeczne, warsztaty i działania twórcze mają pomóc w wypracowaniu konkretnego planu zachowania żywotności badanych zjawisk. Naszym celem jest kultywowanie pamięci, jej twórcza reinterpretacja oraz integracja potencjałów środowisk związanych z szeroko pojętym przemysłem metalurgicznym. Wszystko to, by pozwolić kulturze hutniczej trwać.

Zachęcamy do podzielenia się z nami materiałami dokumentującymi wciąż żywe tradycje hutnicze (zdjęcia, materiały video, wycinki prasowe, odznaczenia, przedmioty pamiątkowe, itd.), które mogłyby stać się częścią wniosku o wpis. Będziemy zobowiązani za ich zabranie ze sobą na grudniowe spotkanie w celu digitalizacji.

Działania związane z wpisem są częścią projektu „Tradycje hutnicze: ochrona i popularyzacja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Zapisy na spotkanie prowadzimy prowadzimy do 8 grudnia 2023 r. 

Więcej informacji i zapisy:

32 704 96 32

zfirlik@muzeumhutnictwa.pl

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Muzeum Hutnictwa w Chorzowie dostępne pod adresem https://muzeumhutnictwa.pl/daneosobowe

DOFINANSOWANIE

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biały orzeł z żółtą koroną i nogami.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego