15 kwietnia (sobota) | Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, ul. Metalowców 4a | godz. 11.00, 12.00, 15.00, 16.00

Startujemy z nową ofertą oprowadzań z użyciem śląskiej godki. Premierowe oprowadzania dla rodzin z dziećmi oraz grup dorosłych już 15 kwietnia br. w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

O naszym hutniczym dziedzictwie opowiemy po naszymu.

Tytuł stałyj wystawy – „Krōlestwo Żelaza” to je nawiōnzanie do „Krōlewskij Huty”. To downe miano ôd huty, jak tyż ôd miyjsca – Krōlewsko Huta (pol. Królewska Huta).

Wystawa prawi ô wiyncyj jak dwōch stoleciach hutniczych tradycyjōw i roztōmajtych hutach, co fungowały na terynie dzisiyjszego Chorzowa. To wiyncyj jak sto filmowych spōmniyń ludzi, co robiyli we tukejszych hutach. To siedym wielkich, zabytkowych hutniczych maszin, co ś nich nojstarszo była zbudowano kole 1874 r…

11.00 | Ślōnsko rajza po muzeum dlŏ bajtli

12.00 | Ślōnsko rajza po muzeum dlŏ majoryntnych

15.00 | Ślōnsko rajza po muzeum dlŏ bajtli

16.00 | Ślōnsko rajza po muzeum dlŏ majoryntnych

Udział w oprowadzaniach w cenie biletu wstępu na wystawę stałą (bilet na wybraną godzinę można nabyć online lub w kasie).

Ilość miejsc ograniczona. Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 32 704 96 31 w godzinach pracy Muzeum.