20.02.2024 (wtorek) | Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, ul. Metalowców 4a | godz. 14.00

Zapraszamy na spotkanie depozytariuszy tradycji hutniczych zainteresowanych udziałem w organizacji tegorocznych obchodów Dnia Hutnika zaplanowanych na 4 maja 2024. Grupa ma formułę otwartą.

Spotkanie zaplanowane na 20 lutego br.  potrwa około 2 godzin. W jego trakcie omówimy możliwości współpracy w zakresie organizacji i koordynacji tegorocznych obchodów Dnia Hutnika (także w kontekście ogólnopolskim). Jest efektem realizacji projektu „Tradycje hutnicze – ochrona i popularyzacja” organizowanego przez Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w roku 2023. Zadanie dofinansowane było środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego wyniku powstała grupa depozytariuszy tradycji hutniczych reprezentujących województwa: śląskie, opolskie, małopolskie, dolnośląskie oraz mazowieckie, która wypracowała wspólnie treści do wniosku o wpis tradycji hutniczych i obchodów Dnia Hutnika na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jednym z postulatów grupy była chęć kontynuacji spotkań integrujących środowisko hutnicze w kolejnych latach w ramach realizowanego planu ochrony.

Ponadto podczas spotkania 20 lutego dyskusji poddany zostanie także pomysł planowanych działań popularyzatorskich skierowanych do młodzieży, pedagogów, środowiska akademickiego oraz przedstawicieli czynnych zakładów pracy. Inicjatywa pn. ROZPALAMY NOWY OGIEŃ ma w zamierzeniu Muzeum wspierać uczelnie wyższe oraz firmy z branży hutniczej w pozyskiwaniu przyszłych studentów, jak i pracowników.

Zapisy na spotkanie prowadzimy do 19 lutego 2024 r.

Więcej informacji i zapisy:

Marlena Hermanowicz
Kierownik Działu Edukacji i Interpretacji Dziedzictwa
mhermanowicz@muzeumhutnictwa.pl, nr tel.: 48 694 922 174

Dane osobowe

Zapisując się na spotkanie telefonicznie lub wysyłając do nas zgłoszenie mailowe oświadczają Państwo, że zapoznali się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną na naszej stronie internetowej pod adresem https://muzeumhutnictwa.pl/daneosobowe/