20.11.2023 (poniedziałek) | Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, ul. Metalowców 4a | godz. 14.00 

Przed nami czwarte spotkanie depozytariuszy zaangażowanych w proces wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.  

Podczas ostatniego spotkania w dn. 17.10.2023 r. omówiliśmy roboczą wersję wniosku. Przeprowadziliśmy także szczegółową analizę zagrożeń dla trwałości elementu w przyszłości. W efekcie opracowaliśmy propozycje sposobów przeciwdziałania zidentyfikowanemu ryzyku. Przed nami m.in. przygotowanie jednego z najbardziej istotnych elementów wniosku tj. planu ochrony elementu na najbliższe 5 lat, a także skompletowanie listy osób, które odgrywają szczególną rolę w kultywowaniu tradycji hutniczych.  

Nasza grupa ma otwartą formułę. Do udziału w procesie wpisu zapraszamy przedstawicieli branży hutniczej i koksowniczej z regionu, jak i całego kraju. Mile widziani są pracownicy czynnych i byłych zakładów, społecznicy, historycy, badacze, dziennikarze, przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń, lokalnych samorządów, parafii, itd.  

Inicjatywa zakłada ochronę oraz popularyzację hutniczych tradycji, ważnego elementu tożsamości miejsc i obszarów związanych z przemysłem metalurgicznym. Wraz z postępującą deindustrializacją zwyczaje te szybko zanikają, dlatego podejmujemy działania na rzecz dokumentacji, archiwizacji zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury hutniczej oraz ich upowszechnienia. Realizowane i zaplanowane do przygotowania ekspertyzy, konsultacje społeczne, warsztaty i działania twórcze mają pomóc w wypracowaniu konkretnego planu zachowania żywotności badanych zjawisk. Naszym celem jest kultywowanie pamięci, jej twórcza reinterpretacja oraz integracja potencjałów środowisk związanych z szeroko pojętym hutnictwem. Wszystko to, by pozwolić kulturze hutniczej trwać. 

Zachęcamy do podzielenia się z nami materiałami dokumentującymi wciąż żywe tradycje hutnicze (zdjęcia, materiały video, wycinki prasowe, odznaczenia, przedmioty pamiątkowe, itd.), które mogłyby stać się częścią wniosku o wpis. Będziemy zobowiązani za ich zabranie ze sobą na listopadowe spotkanie w celu digitalizacji. 

 

Bedzie to czwarte z pięciu planowanych w bieżącym roku spotkań. Ostatnie zaplanowano na 12 grudnia 2023 r. o godz. 14:00. 

 

Działania związane z wpisem są częścią projektu „Tradycje hutnicze: ochrona i popularyzacja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 

Zapisy na spotkanie prowadzimy do 17 listopada 2023 r. 

 

Więcej informacji i zapisy:

32 704 96 32

zfirlik@muzeumhutnictwa.pl

DOFINANSOWANIE

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biały orzeł z żółtą koroną i nogami.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego