17.10.2023 (wtorek) | Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, ul. Metalowców 4a | godz. 14.00 

Przed nami trzecie spotkanie depozytariuszy zainteresowanych udziałem w procesie wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.  

Podczas ostatniego spotkania depozytariuszy w dn. 26.09.2023 omówiliśmy szczegółowo składowe elementu, który wspólnie chcemy wpisać tj. obszar jego występowania, grupy kultywujące poszczególne tradycje i obyczaje. Przeanalizowaliśmy także żywotność zjawisk związanych z kulturą hutniczą.  

Na kolejnym spotkaniu przeprowadzimy szczegółową analizę zagrożeń dla trwałości elementu w przyszłości. Spróbujemy zidentyfikować także konkretne aktywności pozwalające przeciwdziałać tymże zagrożeniom oraz przygotujemy wspólnie plan ochrony elementu. 

Do udziału w procesie wpisu zapraszamy przedstawicieli branży hutniczej i koksowniczej z regionu, jak i całego kraju. Mile widziani są pracownicy czynnych i byłych zakładów, społecznicy, historycy, badacze, dziennikarze, przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń, lokalnych samorządów, parafii, itd. Grupa ma formułę otwartą. 

Inicjatywa zakłada ochronę oraz popularyzację hutniczych tradycji, ważnego elementu tożsamości miejsc i obszarów związanych z tą gałęzią przemysłu. Wraz z postępującą deindustrializacją tradycje te szybko zanikają, dlatego podejmujemy działania na rzecz dokumentacji, archiwizacji zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury hutniczej oraz ich upowszechnienia. Realizowane i zaplanowane do przygotowania ekspertyzy, konsultacje społeczne, warsztaty i działania twórcze pomóc mają wypracować konkretny plan i rozwiązania pozwalające zachować żywotność zjawisk. Naszym celem jest kultywowanie pamięci, jej twórcza reinterpretacja oraz integracja potencjałów środowisk związanych z szeroko pojętym hutnictwem. Wszystko to by pozwolić kulturze hutniczej trwać. 

Ponawiamy prośbę o podzielenie się z nami materiałami dokumentującymi żywotność tradycji hutniczych (zdjęcia, materiały video, wycinki prasowe, odznaczenia, przedmioty pamiątkowe, itd.), które mogłyby stać się częścią wniosku o wpis. Będziemy zobowiązani za ich zabranie ze sobą na październikowe spotkanie w celu digitalizacji. 

Będzie to trzecie z pięciu planowanych w bieżącym roku spotkań poświęconych przygotowywanemu wpisowi. Kolejne odbędą się w okresie listopad – grudzień `23. O  terminach następnych spotkań informować będziemy w późniejszym czasie. 

Działania związane z wpisem realizowane są w ramach projektu „Tradycje hutnicze: ochrona i popularyzacja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Zapisy na spotkanie prowadzimy do 16 października 2023 r. 

Więcej informacji i zapisy:

Więcej informacji i zapisy:

32 704 96 32

zfirlik@muzeumhutnictwa.pl

DOFINANSOWANIE

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biały orzeł z żółtą koroną i nogami.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego