26.09.2023 (wtorek) | Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, ul. Metalowców 4a | godz. 14.00 oraz 16.30

Przed nami drugie spotkanie depozytariuszy zainteresowanych udziałem w procesie wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Z uwagi na chęć jak najszerszego dotarcia do osób zainteresowanych włączeniem się w działania w dniu 26 września zrealizujemy aż dwa spotkania dotyczące tych samych zagadnień. Pierwsze o godzinie 14.00 oraz drugie o godz. 16.30. Prosimy o wybór dowolnej godziny spotkania, która będzie dla Państwa możliwa. Każdorazowo potrwają ok. 2 godzin.

Podczas pierwszego spotkania depozytariuszy w dn. 27.06.2023 r. dokonaliśmy próby zdefiniowania nazwy elementu który będziemy chcieli wpisać na Listę, rozmawialiśmy także o znaczeniu tegoż elementu dla Państwa – uwzględniając różnorodne perspektywy.

W trakcie pierwszego spotkania prosiliście Państwo o przygotowanie zagadnień, które poruszać będziemy w ramach naszych spotkań, tak aby móc łatwiej dotrzeć do osób posiadających wiedzę dot. zagadnień. Poniżej opis, który mamy nadzieję okaże się pomocny:

I Praca

 1. Dlaczego Pan/Pani podjął/podjęła pracę w hucie?
 2. Jak przebiega (przebiegała) Pana/Pani droga zawodowa?
 3. Jak wyglądało przyjęcie do zawodu? Czy uczestniczył/-ła Pan/Pani w przekuciu hutniczym – jak przebiega ta uroczystość?
 4. W jaki sposób doświadczeni pracownicy przekazywali Panu/Pani doświadczenie i umiejętności?
 5. Czy Pani/Pana przodkowie pracowali w hucie – w jakiej, na jakich stanowiskach?

II Dzień Hutnika

 1. Jak przebiega (przebiegał) Dzień Hutnika, w którym bierze (brał/-ła) Pan/Pani udział?
 2. Czy odbywały się uroczystości religijne, w jakim kościele, kto brał w nich udział?
 3. Jak wyglądały uroczystości w hucie, czy odbywały się akademie i jak przebiegały?
 4. Jak przebiega (przebiegało) honorowanie jubilatów hutniczych? Jakie nagrody i odznaczenia dostawali? Kto je wręczał? Jakie otrzymał/-ła Pan/Pani?
 5. Czy w Dniu Hutnika odbywały się pikniki, festyny – jak przebiegały?
 6. Jak przebiega (przebiegała) karczma piwna / babski comber, w której brał/-ła Pan/Pani udział? Czy odbywały się inne zabawy – jak przebiegały?
 7. Jakie znacznie ma dla Pana/Pani Dzień Hutnika?

III Tradycje hutnicze

 1. Jakie tradycje hutnicze Pan/Pani pielęgnuje?
 2. Gdzie i w jakich okolicznościach miał/-ła Pan/Pani możliwość słuchać orkiestry hutniczej?
 3. Jak wygląda mundur hutniczy? Czy Pan/Pani lub ktoś z rodziny posiada (posiadał) mundur? W jakich okolicznościach się go zakłada?
 4. Czy, kiedy i w jakim zakresie brał/-ła Pan/Pani udział w zajęciach prowadzonych przez dom kultury należący do huty?
 5. Czy, kiedy i w jakich dyscyplinach należał/-ła Pan/Pani do hutniczego klubu sportowego?
 6. Jakie elementy kultury hutniczej/tradycje/obrzędy są nadal kultywowane i żywe?
 7. W jaki sposób lokalne samorządy powinny podkreślać związek miast z hutnictwem?

Inicjatywa zakłada ochronę oraz popularyzację hutniczych tradycji, ważnego elementu tożsamości miejsc i obszarów związanych z przemysłem hutniczym. Wraz z postępującą deindustrializacją tradycje te zanikają dlatego planujemy dokumentację, archiwizację zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury hutniczej oraz ich upowszechnienie. Zaplanowane do przygotowania ekspertyzy, konsultacje społeczne, zrealizowane warsztaty i działania twórcze pomóc mają wypracować konkretny plan i rozwiązania pozwalające zachować żywotność zjawisk. Naszym celem jest kultywowanie pamięci, jej twórcza reinterpretacja, integracja potencjałów środowisk związanych z szeroko pojętym hutnictwem. Wszystko to by pozwolić kulturze hutniczej trwać.

Ponawiamy prośbę o podzielenie się z nami materiałami dokumentującymi żywotność tradycji hutniczych (zdjęcia, materiały video, wycinki prasowe, odznaczenia, przedmioty pamiątkowe, itd.), które mogłyby stać się częścią wniosku o wpis. Będziemy zobowiązani za ich przywiezienie na spotkanie w celu ich digitalizacji.

Jest to drugie z 5 planowanych w tym roku kalendarzowym spotkań poświęconych przygotowywanemu wpisowi. Kolejne odbędą się w okresie październik – grudzień 2023 r. O terminach następnych spotkań informować będziemy w późniejszym czasie.

Działania związane z wpisem realizowane są w ramach projektu „Tradycje hutnicze: ochrona i popularyzacja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapisy na spotkanie prowadzimy do 22 września 2023 r.

Więcej informacji i zapisy:
48 575 154 450
oddzial@muzeumhutnictwa.pl

DOFINANSOWANIE

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biały orzeł z żółtą koroną i nogami.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego