27.06.2023 (wtorek) | Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, ul. Metalowców 4a | godz. 12.00

Pierwsze spotkanie depozytariuszy zainteresowanych udziałem w procesie wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Inicjatywa zakłada ochronę oraz popularyzację hutniczych tradycji, ważnego elementu tożsamości miejsc i obszarów związanych z przemysłem hutniczym. Wraz z postępującą deindustrializacją tradycje te zanikają dlatego planujemy dokumentację, archiwizację zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury hutniczej oraz ich upowszechnienie. Zaplanowane do przygotowania ekspertyzy, konsultacje społeczne, zrealizowane warsztaty i działania twórcze pomóc mają wypracować konkretny plan i rozwiązania pozwalające zachować żywotność zjawisk. Naszym celem jest kultywowanie pamięci, jej twórcza reinterpretacja, integracja potencjałów środowisk związanych z szeroko pojętym hutnictwem. Wszystko to by pozwolić kulturze hutniczej trwać.

Całość zaplanowanego na 27 czerwca br. spotkania potrwa około 2 godzin. W trakcie pracy warsztatowej postaramy się zidentyfikować ważne elementy tradycji, ich unikatowość oraz potencjał. Jeśli mają Państwo materiały dokumentujące żywotność tradycji hutniczych (zdjęcia, materiały video, wycinki prasowe, itd.), które mogłyby stać się częścią wniosku o wpis będziemy zobowiązani za ich przywiezienie na spotkanie.

Jest to pierwsze z 5 planowanych w tym roku spotkań poświęconych przygotowywanemu wpisowi. Kolejne odbędą się w okresie wrzesień-grudzień, o ich terminach informować będziemy w późniejszym czasie.

Działania związane z wpisem realizowane są w ramach projektu „Tradycje hutnicze: ochrona i popularyzacja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

Zapisy na spotkanie prowadzimy do 23 czerwca 2023 r.

Więcej informacji i zapisy:
48 575 154 450
oddzial@muzeumhutnictwa.pl

 

DOFINANSOWANIE

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biały orzeł z żółtą koroną i nogami.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego