POZNAJCIE „KRÓLESTWO ŻELAZA"

Pomysły przekuwamy w działania!
Edukujemy poprzez wspólną zabawę, doświadczanie i spotkanie z drugim człowiekiem. Czerpiemy z mądrości i pamięci dorosłych, ale też wybiegamy w przyszłość z myślą o młodych innowatorach. W końcu stal to tworzywo jutra!

Chcemy nie tylko wytłumaczyć Wam, jak powstawała niegdyś i jak dziś rodzi się stal, ale też uświadomić Wam, jak wpływa ona na Wasze codzienne funkcjonowanie. W obliczu zmian klimatycznych i eko odpowiedzialności wskazujemy na kierunki rozwoju hutnictwa, analizując jednocześnie jego rolę w zrównoważonym rozwoju. Stal, jako tworzywo jutra, pozostaje bowiem niezbędna do opracowywania najnowocześniejszych technologii – od mikroelementów rozruszników serca, aż po satelity eksplorujące przestrzeń kosmiczną.

Potęga ludzkiego umysłu sięga do wartości pielęgnowanych w górnośląskich hutach od ponad 200 lat – pokory wobec żywiołów, szacunku do pracy czy kreatywności. Wpisują się one w DNA regionu, który mimo nieustannych zmian, nadal z poszanowaniem odnosi się do swoich przemysłowych korzeni.

Zależy nam na tym, abyście doświadczali, próbowali, realizowali i współdziałali, a wszystko to za sprawą różnorodnych form nauki oraz zabawy. Wszystko to w scenerii dawnej Huty „Kościuszko” – miejsca, w którym od zawsze kumulowały się – i nadal kumulują – pasja, pionierskość czy nieszablonowość.

Na zwiedzanie grupowe i z przewodnikiem konieczna jest wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu 32 704 96 31 w godzinach pracy Muzeum.

Ceny zamieszczone są w zakładce Bilety i zwiedzanie.

Oferta dedykowana jest określonym grupom:

Usługa animacyjna dla grup przedszkolnych z warsztatem

Zwiedzanie grupowe szkolne

Lato w Muzeum Hutnictwa

Usługa animacyjna dla grup przedszkolnych z warsztatem

Usługa animacyjna dla grup przedszkolnych z warsztatem „Hutnik superbohater…”
(10-26 osób)

– dostępne w środę i czwartek od 9.00 do 13.00, w piątek od 10.00 do 14.00
– konieczna rezerwacja min. 5 dni roboczych wcześniej
– oprowadzanie 40 minut (w tym seans w sali kinowej) + warsztat 35 minut
– miejsce zbiórki: hol recepcyjny

Hutnik superbohater! O wszystkich niezwykłych mocach ludzi ze stali.
Temat: kim jest hutnik? / jak wygląda praca w hucie? / stal i jej właściwości / zastosowanie stali w życiu codziennym / edukacja proekologiczna
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, rozwijanie zmysłu obserwacji, umiejętność wyciągania wniosków, pobudzanie kreatywności, kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się
Metody i formy: zabawa ruchowa, obserwacja kierowana, aktywne słuchanie, metoda reagowania całym ciałem, praca plastyczna
Miejsce zajęć: dedykowana sala warsztatowa

Zwiedzanie grupowe szkolne

Zwiedzanie grupowe szkolne „Poznaj Królestwo Żelaza”
(10-26 osób)

Zwiedzanie grupowe szkolne z przewodnikiem

„Poznaj Królestwo Żelaza” – zwiedzanie wystawy stałej

– dostępne od środy do niedzieli
– konieczna rezerwacja min. 3 dni wcześniej
– oprowadzanie 1,5 h (w tym seans w sali kinowej) + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po oprowadzaniu

 

Zwiedzanie grupowe szkolne z przewodnikiem i warsztatem

Tematyczne zwiedzanie wystawy stałej „Królestwo Żelaza” z towarzyszeniem warsztatu:

– dostępne w środę i czwartek od 9.00 do 13.00, w piątek od 10.00 do 14.00,
– konieczna rezerwacja min. 5 dni roboczych wcześniej
– oprowadzanie 45 minut (w tym seans w sali kinowej) + warsztat 45 minut + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po warsztacie

Oprowadzanie realizowane według scenariusza, obejmuje wybrane wątki tematyczne prezentowane na ekspozycji.

Warsztaty dopasowane są do wieku ich uczestników. Rodzaje warsztatów opisano poniżej.
Zajęcia prowadzone są w dedykowanej sali warsztatowej.

 

Klasy 1-4

Warsztat tematyczny 1:
Stal – daj się zaskoczyć!

Temat: obecność i zastosowanie stali w życiu codziennym / stal i jej właściwości / nauka zawodu / praca mistrzów / edukacja proekologiczna
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, rozwijanie umiejętności współpracy, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie umiejętności porównywania i wyciągania wniosków, kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, korzystanie z nośników na ekspozycji, praca konstruktorska z materiałów recyklingowych, praca kreatywna, praca plastyczna, praca indywidualna i w grupach, prezentacja i analiza prac

Warsztat tematyczny 2:
Transformersi. O wszystkich potworach zamieszkujących hutę

Temat: bohaterowie śląskich legend / duchy i postaci zamieszkujące hutę / ogień i jego magiczne właściwości / tajemnice maszyn i procesów zachodzących w hucie / edukacja proekologiczna
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia, rozwijanie umiejętności porównywania i wyciągania wniosków
Metody i formy: obserwacja kierowana, aktywne słuchanie, ćwiczenie spostrzegawczości, korzystanie z nośników na ekspozycji, praca kreatywna, praca plastyczna, praca konstruktorska z materiałów recyklingowych, prezentacja prac

Warsztat tematyczny 3:
Hutnik superbohater! O wszystkich niezwykłych mocach ludzi ze stali.

Temat: kim jest hutnik / jak wygląda praca w hucie / stal i jej właściwości / zastosowanie stali w życiu codziennym / edukacja proekologiczna
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, rozwijanie zmysłu obserwacji, umiejętność wyciągania wniosków, pobudzanie kreatywności, kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się
Metody i formy: zabawa ruchowa, obserwacja kierowana, aktywne słuchanie, metoda reagowania całym ciałem, praca plastyczna

 

Klasy 5-6:

Warsztat tematyczny:
Stal jako tworzywo jutra! 

Temat: czym jest huta i jak funkcjonuje jej „organizm” / jak powstają huty / kim są ludzie pracujący w hucie / jak huta wpływa na kształt miasta / edukacja proekologiczna
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, kształtowanie umiejętności orientacji w terenie i udzielania informacji, rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków, kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego,
Metody i formy: burza mózgów, obserwacja kierowana, aktywne słuchanie, korzystanie z nośników na ekspozycji, praca kreatywna, praca w grupach, praca plastyczna, warsztat projektowania przestrzennego, praca konstruktorska z materiałów recyklingowych

 

Klasy 7, 8 oraz klasy ponadpodstawowe:

Warsztat tematyczny:
Hutnik, czyli kto? Komu potrzebne jest dziś hutnictwo?

Temat: etos hutnika i jego zmiany / dywersyfikacja zawodów rzemieślniczych / relacja mistrz – uczeń / hutnicza tożsamość Chorzowa i regionu / stan dziedzictwa materialnego i niematerialnego hutnictwa na Górnym Śląsku
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, kształtowanie umiejętności dokonywania oceny postaw społecznych, rozwijanie umiejętności porównywania oraz myślenia kontekstowego, rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego, rozwijanie postaw proobywatelskich
Metody i formy: aktywne słuchanie, burza mózgów, praca w grupach, prezentacja i analiza prac, ćwiczenie argumentacji, praca kreatywna, korzystanie z nośników na ekspozycji

Lato w Muzeum Hutnictwa

WAKACYJNA OFERTA WARSZTATOWA
27.06-31.08.2022

Pomysły przekuwamy w działania!

Edukujemy poprzez wspólną zabawę, doświadczanie i spotkanie z drugim człowiekiem. Czerpiemy z mądrości i pamięci dorosłych, ale też wybiegamy w przyszłość z myślą o młodych innowatorach. W końcu stal to tworzywo jutra!

Oferta dostępna jest od środy do niedzieli w godzinach pracy Muzeum.
Na zajęcia konieczna jest wcześniejsza rezerwacja grupowa pod numerem telefonu 32 704 96 31 w godzinach pracy Muzeum.

 

POLOWA DRUKARNIA HUTNICZA
warsztaty projektowania hutniczych toreb

Z czego zbudowana jest huta? Jak powstaje stal? Czy huta wpływa na kształt otaczającego ją miasta? Na te i całą masę pytań odpowiemy podczas rodzinnych warsztatów edukacyjno-animacyjnych „Polowa Drukarnia Hutnicza”.
Zajrzymy na wystawę stałą „Królestwo Żelaza”, gdzie spróbujemy dowiedzieć się, jakie znaczenie ma obecnie stal w naszym życiu. Udamy się do wyjątkowej panoramicznej sali kinowej, która wprowadzi nas do wnętrza wielkiego pieca. Zdobytą wiedzę uporządkujemy z pomocą unikatowych hutniczych stempli, które wykorzystamy dodatkowo w zdobieniu własnoręcznie stworzonych hutniczych toreb.

1 uczestnik warsztatów otrzymuje 1 torbę będącą efektem zajęć.
Preferowana grupa wiekowa: 6+, Ilość osób w grupie: 10-20
Czas trwania warsztatu: 75 minut (30 minut – interaktywne wprowadzenie na wystawie stałej „Królestwo Żelaza”*, 10 minut seans w sali kinowej, 35 minut działania warsztatowe)Dzieci pozostają pod stałym nadzorem swojego opiekuna obecnego w czasie trwania działań.
BILET: 33 zł od osoby
Bilet obejmuje wstęp na wystawę stałą „Królestwo Żelaza” oraz udział w warsztatach.
Po zakończeniu warsztatów na podstawie okazanego ważnego biletu można wrócić na wystawę „Królestwo Żelaza”.
*Wprowadzenie tematyczne na wystawie odbywa się zgodnie ze scenariuszem. Warsztaty nie zakładają pełnego zwiedzania ekspozycji.

  

HUTA NA LODÓWKĘ!
warsztaty tworzenia pamiątkowych magnesów z Muzeum Hutnictwa

Magnes od zawsze fascynował fizyków – tych małych i dużych 😉 Wykorzystywany w technice i nauce trafił także do codziennego obiegu, stając się jedną z ulubionych pamiątek z odwiedzanych miejsc. Do Waszych domowych kolekcji dołączyć chcemy własnoręcznie stworzone magnesy z Muzeum Hutnictwa, inspirowane ogniem, stalą i rekordowo wysokimi temperaturami.

Spróbujemy dowiedzieć się odrobinę więcej o tajemniczych ciałach wytwarzających stałe pole magnetyczne. Zbadamy również rolę jaką magnesy odgrywają dzisiaj w produkcji stali. Wiedzę zdobytą w “Królestwie Żelaza” uporządkujemy tworząc własne hutnicze magnesy na nasze lodówki :)

 1 uczestnik warsztatów otrzymuje 1 magnes będący efektem zajęć.
Preferowana grupa wiekowa: 6+, Ilość osób w grupie: 10-20
Czas trwania warsztatu: 75 minut (30 minut – interaktywne wprowadzenie na wystawie stałej „Królestwo Żelaza”*, 10 minut seans w sali kinowej, 35 minut działania warsztatowe)
Dzieci pozostają pod stałym nadzorem swojego opiekuna obecnego w czasie trwania działań.

BILET: 30 zł od osoby
Bilet obejmuje wstęp na wystawę stałą „Królestwo Żelaza” oraz udział wystawę stałą „Królestwo Żelaza” oraz udział w warsztatach.
Po zakończeniu warsztatów na podstawie okazanego ważnego biletu można wrócić na wystawę „Królestwo Żelaza”.

*Wprowadzenie tematyczne na wystawie odbywa się zgodnie ze scenariuszem. Warsztaty nie zakładają pełnego zwiedzania ekspozycji.

 

ZAZIELENIAMY HUTĘ
cykl wakacyjnych terenowych warsztatów edukacyjnych

Zapraszamy do działań w RADOŚNIKU – plenerowym punkcie edukacji ekologicznej, w którym zazieleniamy hutę – dosłownie! W RADOŚNIKU znajdziemy rośliny ozdobne, które zmieniają charakter przestrzeni, a także rośliny uprawne i sensoryczne. Te wszystkie, które dla smaku, dla zapachu i dla przyjemności w ogródkach działkowych oraz ogrodach najczęściej towarzyszyły robotnikom. RADOŚNIK stanowi pretekst do rozmowy o proekologicznych ambicjach współczesnego hutnictwa, które stale się zmienia, a także roli stali w gospodarce obiegu zamkniętego. Branża hutnicza stoi bowiem przed ogromnym wyzwaniem jakim jest dekarbonizacja i dążenie do neutralności klimatycznej.
Stworzenie na terenie Muzeum plenerowego punktu edukacji ekologicznej stało się możliwe dzięki wsparciu ArcelorMittal Poland. Partnerami projektu są Re Alloys – producent żelazostopów, Zespół Szkół Budowlanych w Chorzowie i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

DONICE Z WNĘTRZA WULKANU
warsztaty sadzenia roślin oraz tworzenia własnych doniczek 

W ramach zajęć wybierzemy się na spacer botaniczny z lupą w dłoni! – by poznać rośliny, które rosną w otoczeniu Muzeum Hutnictwa. Nauczymy się własnoręcznie sadzić cebulki kwiatów i warzyw, dbając o jak najlepsze warunki dla roślin. Dowiemy się również, dlaczego warto segregować odpady i jakie cuda można z nich skonstruować. Z materiałów recyklingowych stworzymy własne hutnicze doniczki, w których zamieszkają nasze cebulki oraz nasiona.

1 uczestnik warsztatów otrzymuje 1 doniczkę wraz z cebulką/nasionami będącą efektem zajęć.
Preferowana grupa wiekowa: +4, Ilość osób w grupie: 10-20
Czas trwania warsztatu: 60 minut
Dzieci pozostają pod stałym nadzorem opiekuna obecnego w czasie trwania działań.
BILET: 18,00 zł od osoby

 

ROŚLINNE ESY FLORESY
warsztaty tworzenia własnych toreb/koszulek z roślinnymi motywami

W RADOŚNIKU egzystuje blisko 500 sadzonek, które stanowią niewyczerpalny źródło inspiracji dla młodych artystów. Każda z roślin posiada swoje unikatowe barwy, zapach, teksturę, właściwości, które zgodne są z naszymi upodobaniami i wrażliwością. Zaobserwowane rośliny przeniesiemy na torby/koszulki z pomocą własnoręcznie przygotowanych szablonów. Ozdobimy nimi torby/koszulki hutnicze, nanosząc z pomocą farb roślinne motywy, esy floresy… ;)

Preferowana grupa wiekowa: +5, Ilość osób w grupie: 10-20
Czas trwania warsztatu: 60 minut
Dzieci pozostają pod stałym nadzorem opiekuna obecnego w czasie trwania działań.
Uczestnicy proszeni są o przyniesienie własnych toreb i koszulek, które chcą ozdobić motywami roślinnymi. Dla osób nieposiadających własnej torby możliwy będzie zakup na miejscu w cenie 7 zł.
BILET: 18,00 zł od osoby

 

MÓJ PRZYJACIEL ZIELNIK
warsztaty tworzenia zielników hutniczych

Najpierw praca w terenie, później działania twórcze! W trakcie warsztatów stworzymy własny zbiór kart z opisanymi okazami zasuszonych roślin lub z rycinami roślin. Połączymy je w formie zeszytu. Opracujemy własne autorskie zielniki przybliżające najmłodszym bogactwo okolicznej przyrody. Warsztaty przybliżą właściwości i możliwe zastosowanie wybranych roślin z naszego otoczenia. Poznamy tradycje związane z uprawą wybranych roślin, a także ich wykorzystaniem w gospodarstwie domowym.

 1 uczestnik warsztatów skonstruuje 1 zielnik (3 karty) będące efektem zajęć.
Preferowana grupa wiekowa: +6, Ilość osób w grupie: 10-20
Czas trwania warsztatu: 60 minut
Dzieci pozostają pod stałym nadzorem opiekuna obecnego w czasie trwania działań.
BILET: 18,00 zł od osoby