POZNAJCIE „KRÓLESTWO ŻELAZA"

Pomysły przekuwamy w działania!
Edukujemy poprzez wspólną zabawę, doświadczanie i spotkanie z drugim człowiekiem. Czerpiemy z mądrości i pamięci dorosłych, ale też wybiegamy w przyszłość z myślą o młodych innowatorach. W końcu stal to tworzywo jutra!

Chcemy nie tylko wytłumaczyć Wam, jak powstawała niegdyś i jak dziś rodzi się stal, ale też uświadomić Wam, jak wpływa ona na Wasze codzienne funkcjonowanie. W obliczu zmian klimatycznych i eko odpowiedzialności wskazujemy na kierunki rozwoju hutnictwa, analizując jednocześnie jego rolę w zrównoważonym rozwoju. Stal, jako tworzywo jutra, pozostaje bowiem niezbędna do opracowywania najnowocześniejszych technologii – od mikroelementów rozruszników serca, aż po satelity eksplorujące przestrzeń kosmiczną.

Potęga ludzkiego umysłu sięga do wartości pielęgnowanych w górnośląskich hutach od ponad 200 lat – pokory wobec żywiołów, szacunku do pracy czy kreatywności. Wpisują się one w DNA regionu, który mimo nieustannych zmian, nadal z poszanowaniem odnosi się do swoich przemysłowych korzeni.

Zależy nam na tym, abyście doświadczali, próbowali, realizowali i współdziałali, a wszystko to za sprawą różnorodnych form nauki oraz zabawy. Wszystko to w scenerii dawnej Huty „Kościuszko” – miejsca, w którym od zawsze kumulowały się – i nadal kumulują – pasja, pionierskość czy nieszablonowość.

Na zwiedzanie grupowe i z przewodnikiem konieczna jest wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu 32 704 96 31 w godzinach pracy Muzeum.

Ceny zamieszczone są w zakładce Bilety i zwiedzanie.

Oferta dedykowana jest określonym grupom:

Usługa animacyjna dla grup przedszkolnych z warsztatem

Zwiedzanie grupowe szkolne

Zajęcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami:

OFERTA WIELKANOCNA (15.03-07.04.2023)

Usługa animacyjna dla grup przedszkolnych z warsztatem

Usługa animacyjna dla grup przedszkolnych z warsztatem „Hutnik superbohater…”
(10-26 osób)

– dostępne w środę i czwartek od 9.00 do 13.00, w piątek od 10.00 do 14.00
– konieczna rezerwacja min. 5 dni roboczych wcześniej
– oprowadzanie 45 minut (w tym seans w sali kinowej) + warsztat 45 minut
– miejsce zbiórki: hol recepcyjny

Warsztat tematyczny 1:
Hutnik superbohater! O wszystkich niezwykłych mocach ludzi ze stali.
Temat: kim jest hutnik? / jak wygląda praca w hucie? / stal i jej właściwości / zastosowanie stali w życiu codziennym / edukacja proekologiczna
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, rozwijanie zmysłu obserwacji, umiejętność wyciągania wniosków, pobudzanie kreatywności, kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się
Metody i formy: zabawa ruchowa, obserwacja kierowana, aktywne słuchanie, metoda reagowania całym ciałem, praca plastyczna
Miejsce zajęć: dedykowana sala warsztatowa

Warsztat tematyczny 2:
Bajka o dobrej i złej hucie, czyli co niezwykłego wydarzyło się w Królestwie Żelaza.
Temat: co to jest huta? | z czym kojarzy się huta? | co drzemie we wnętrzu wulkanu? | wszystkie przygody stali | edukacja proekologiczna
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, rozwijanie zmysłu obserwacji, umiejętność budowania narracji, projektowanie postaci, umiejętność wyciągania wniosków, pobudzanie kreatywności, kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się
Metody i formy: zabawa ruchowa, działania teatralne, obserwacja kierowana, aktywne słuchanie, metoda reagowania całym ciałem, praca plastyczna
Miejsce zajęć: dedykowana sala warsztatowa

Zwiedzanie grupowe szkolne

Zwiedzanie grupowe szkolne „Poznaj Królestwo Żelaza”
(10-26 osób)

Zwiedzanie grupowe szkolne z przewodnikiem

„Poznaj Królestwo Żelaza” – zwiedzanie wystawy stałej

– dostępne od środy do niedzieli
– konieczna rezerwacja min. 3 dni wcześniej
– oprowadzanie 1,5 h (w tym seans w sali kinowej) + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po oprowadzaniu

 

Zwiedzanie grupowe szkolne z przewodnikiem i warsztatem

Tematyczne zwiedzanie wystawy stałej „Królestwo Żelaza” z towarzyszeniem warsztatu:

– dostępne w środę i czwartek od 9.00 do 13.00, w piątek od 10.00 do 14.00,
– konieczna rezerwacja min. 5 dni roboczych wcześniej
– oprowadzanie 45 minut (w tym seans w sali kinowej) + warsztat 45 minut + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po warsztacie

Oprowadzanie realizowane według scenariusza, obejmuje wybrane wątki tematyczne prezentowane na ekspozycji.

Warsztaty dopasowane są do wieku ich uczestników. Rodzaje warsztatów opisano poniżej.
Zajęcia prowadzone są w dedykowanej sali warsztatowej.

 

Klasy 1-4

Warsztat tematyczny 1:
Polowa drukarnia hutnicza – warsztaty tworzenia hutniczych koszulek i toreb

Temat: obecność i zastosowanie stali w życiu codziennym / stal i jej właściwości / nauka zawodu / praca mistrzów / edukacja proekologiczna / otoczenie huty
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, rozwijanie umiejętności współpracy, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie umiejętności porównywania i wyciągania wniosków, kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia / rozwijanie poczucia estetyki / edukacja proekologiczna
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, korzystanie z nośników na ekspozycji, praca kreatywna, praca plastyczna, praca indywidualna i w grupach

Warsztat tematyczny 2:
Transformersi. O wszystkich potworach zamieszkujących hutę

Temat: bohaterowie śląskich legend / duchy i postaci zamieszkujące hutę / ogień i jego magiczne właściwości / tajemnice maszyn i procesów zachodzących w hucie / edukacja proekologiczna
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia, rozwijanie umiejętności porównywania i wyciągania wniosków
Metody i formy: obserwacja kierowana, aktywne słuchanie, ćwiczenie spostrzegawczości, korzystanie z nośników na ekspozycji, praca kreatywna, praca plastyczna, praca konstruktorska z materiałów recyklingowych, prezentacja prac

Warsztat tematyczny 3:
Komiksowe przygody stalowych superherosów

Temat: kim jest hutnik? / jak wygląda praca w hucie? / stal i jej właściwości / zastosowanie stali w życiu codziennym / edukacja proekologiczna
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, rozwijanie zmysłu obserwacji, umiejętność wyciągania wniosków, pobudzanie kreatywności, kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się
Metody i formy: zabawa ruchowa, obserwacja kierowana, aktywne słuchanie, metoda reagowania całym ciałem, praca plastyczna

 

Klasy 5-6:

Warsztat tematyczny 1:
Huta 2.0. – stacja przyszłość!

Temat: czym jest huta i jak funkcjonuje jej „organizm” / jak powstają huty / kim są ludzie pracujący w hucie / jak huta wpływa na kształt miasta / edukacja proekologiczna
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, kształtowanie umiejętności orientacji w terenie i udzielania informacji, rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków, kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego,
Metody i formy: burza mózgów, obserwacja kierowana, aktywne słuchanie, korzystanie z nośników na ekspozycji, praca kreatywna, praca w grupach, praca plastyczna, warsztat projektowania przestrzennego, praca konstruktorska z materiałów recyklingowych

Warsztat tematyczny 2:
Polowa drukarnia hutnicza – warsztaty tworzenia hutniczych koszulek i toreb

Temat: obecność i zastosowanie stali w życiu codziennym / stal i jej właściwości / nauka zawodu / praca mistrzów / edukacja proekologiczna / otoczenie huty
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie umiejętności porównywania i wyciągania wniosków, kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia, rozwijanie poczucia estetyki, edukacja proekologiczna
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, korzystanie z nośników na ekspozycji, praca kreatywna, praca plastyczna, praca indywidualna

Klasy 7, 8 oraz klasy ponadpodstawowe:

Warsztat tematyczny 1:
Ogniste DNA Górnoślązaków. Opowieść o zmianie

Temat: etos hutnika i jego zmiany / dywersyfikacja zawodów rzemieślniczych / relacja mistrz – uczeń / hutnicza tożsamość Chorzowa i regionu / stan dziedzictwa materialnego i niematerialnego hutnictwa na Górnym Śląsku
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, kształtowanie umiejętności dokonywania oceny postaw społecznych, rozwijanie umiejętności porównywania oraz myślenia kontekstowego, rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego, rozwijanie postaw proobywatelskich
Metody i formy: aktywne słuchanie, burza mózgów, praca w grupach, prezentacja i analiza prac, ćwiczenie argumentacji, praca kreatywna, korzystanie z nośników na ekspozycji

Warsztat tematyczny 2:
Polowa drukarnia hutnicza – warsztaty tworzenia hutniczych koszulek i toreb

Temat: obecność i zastosowanie stali w życiu codziennym / stal i jej właściwości / nauka zawodu / praca mistrzów / edukacja proekologiczna / otoczenie huty
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie umiejętności porównywania i wyciągania wniosków, kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia, rozwijanie poczucia estetyki, edukacja proekologiczna
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, korzystanie z nośników na ekspozycji, praca kreatywna, praca plastyczna, praca indywidualna

Zajęcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami:

Warsztat tematyczny 1:
Hutnicza symfonia – warsztaty malowania dźwiękiem

Temat: stal i jej właściwości / tajniki struktur, faktur, kształtów / dźwięki związane z hutą / onomatopeja / oddziaływanie temperatury na ciało / oddziaływanie dźwięków na ciało / ciało pracujące – choreografia hutnicza / obrazy, dźwięki i zapachy z huty / obecność i zastosowanie stali w życiu codziennym / edukacja proekologiczna
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, rozwijanie umiejętności współpracy, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie wrażliwości na sztukę industrialną, kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia, rozwijanie poczucia estetyki, edukacja proekologiczna
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, korzystanie z nośników na ekspozycji, praca kreatywna, praca plastyczna, praca z dźwiękiem, praca indywidualna

Warsztat tematyczny 2:
Polowa drukarnia hutnicza – warsztaty tworzenia hutniczych koszulek i toreb

Temat: obecność i zastosowanie stali w życiu codziennym / stal i jej właściwości / nauka zawodu / praca mistrzów / edukacja proekologiczna / otoczenie huty
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie umiejętności porównywania i wyciągania wniosków, kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia, rozwijanie poczucia estetyki, edukacja proekologiczna
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, korzystanie z nośników na ekspozycji, praca kreatywna, praca plastyczna, praca indywidualna

Warsztat tematyczny 3:
Zazieleniamy hutę – warsztaty z zielarskim zacięciem! 

Temat: relacja: natura – przemysł / edukacja proekologiczna / otoczenie huty / właściwości roślin / symbole hutnicze
Cel: kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu, kształtowanie postaw szacunku wobec przyrody, rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia| ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie umiejętności porównywania i wyciągania wniosków, kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia, rozwijanie poczucia estetyki, edukacja proekologiczna
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, korzystanie z nośników na ekspozycji, obserwacja na terenie zewnętrznym, praca kreatywna, praca plastyczna, praca indywidualna

OFERTA WIELKANOCNA (15.03-07.04.2023)

Specjalna wielkanocna oferta edukacyjna w Muzeum Hutnictwa

Warsztat tematyczny 1:
DEJ POZÓR! HAZOK! fabularyzowana gra przestrzenna

Hazoki, kurziki i barōny – wszystkie te zwierzęta, związane są z symboliką okresu wielkanocnego. Nieprzypadkowo to właśnie one staną się bohaterami specjalnie przygotowanej gry fabularyzowanej. Pozostawiły na terenie Muzeum specjalne hutnicze jajka, które zawierają prawdziwe skarby i ciekawostki związane z tradycjami wielkanocnymi na Górnym Śląsku. Pomożecie nam je odnaleźć?

Temat: tradycje wielkanocne na Górnym Śląsku | hutnicze osiedle | ozdoby z wykorzystaniem stali | obecność i zastosowanie stali w życiu codziennym | produkty huty | edukacja proekologiczna
Cel: rozwijanie wiedzy na temat lokalnych tradycji | kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu | rozwijanie umiejętności współpracy | kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia | rozwijanie poczucia estetyki | edukacja proekologiczna | rozwijanie wyobraźni przestrzennej
Metody i formy pracy: aktywne działanie w przestrzeni | praca z mapą | aktywne słuchanie | praca kreatywna | praca w grupach | praca konstruktorska z materiałów recyklingowych | korzystanie z nośników na ekspozycji | metoda reagowania całym ciałem
UWAGA! W zależności od warunków pogodowych gra realizowana może być w plenerze bądź w przestrzeni wystawy stałej Muzeum Hutnictwa.
Gra dedykowana jest dzieciom w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Stopień trudności aktywności dostosowywany będzie każdorazowo do możliwości odbiorców.

Warsztat tematyczny 2:
KURKA CO STROI PIÓRKA warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych

Maski śmiergustników, palmy, krōbki, jajca, kartki, wycinanki, wiszące zegrōdki i filcowe zawieszki – ozdoby związane z okresem wielkanocnym to istny ocean możliwości. Wykorzystamy gałązki, bibuły, piórka, wstążki, papiery ozdobne, suszone rośliny, błyskotki, konfetti w kształcie kurczaków, a nawet przybory kuchenne, które pomogą nam przygotować najdłuższą palmę wielkanocną, najbardziej kolorowy stroik czy własne oryginalne pisanki.
Uczestnicy zajęć zapoznają się z ozdobami wielkanocnymi funkcjonującymi w tradycji Górnego Śląska, ale też stworzą własne wariacje na temat symboli odrodzenia.

Temat: tradycje wielkanocne na Górnym Śląsku | hutnicze osiedle | ozdoby z wykorzystaniem stali | obecność i zastosowanie stali w życiu codziennym | produkty huty | edukacja proekologiczna
Cel: rozwijanie wiedzy na temat lokalnych tradycji | kształtowanie postaw szacunku wobec dziedzictwa kulturowego regionu | rozwijanie umiejętności współpracy | kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia | rozwijanie poczucia estetyki | edukacja proekologiczna | rozwijanie wyobraźni przestrzennej
Metody i formy pracy: aktywne działanie w przestrzeni | praca z mapą | aktywne słuchanie | praca kreatywna | praca w grupach | praca indywidualna | praca konstruktorska z materiałów recyklingowych | korzystanie z nośników na ekspozycji
Warsztat dedykowany wszystkim grupom wiekowym. Stopień trudności aktywności dostosowywany będzie każdorazowo do możliwości odbiorców.

 

CENY BILETÓW NA WARSZTATY WIELKANOCNE

Cena biletu grupowego z przewodnikiem i warsztatem 27,50 zł /os.
(bilet obejmuje zwiedzanie wystawy stałej oraz udział w warsztacie – 90 minut)

Cena biletu grupowego – wyłącznie udział w warsztacie (osoby dorosłe) 20,00 zł /os.
(bilet obejmuje wyłącznie udział w warsztacie – 60 minut)

Cena biletu grupowego ulgowego – wyłącznie udział w warsztacie 17,00 zł /os. (bilety ulgowe dot. grup przedszkolnych, młodzieży szkolnej, studentów do 26 r. ż, emerytów, rencistów oraz osoby wyszczególnione w regulaminie zakupu biletów w rozdz. IV, ust. 3.1. niniejszego regulaminu),
(bilet obejmuje wyłącznie udział w warsztacie – 60 minut)

 

Rezerwacje pod numerem telefonu 32 704 96 31 w godzinach otwarcia Muzeum.