Museum of Metallurgy

The first Museum of iron & steel industry in Poland

  • Logotyp Chorzowa – czarny napis z czerwonym h i kreską nad ó
Member of:
  • Logotyp ERIH-u. Pomarańczowa zębatka z napisem ERIH na środku.
  • Pomarańczowe koło z wychodzącym dymem ze środka. Obok napis Szlak Zabytków Techniki
  • zestaw logotypów Uni Europejskiej