Idea Muzeum Hutnictwa w Chorzowie wyrasta z troski o pamięć i z głębokiego przekonania o jej życiodajnym znaczeniu. W sercu dawnej Królewskiej Huty powstała inspirująca przestrzeń, w której przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stworzyć mają harmonijną całość. To tu opowieść o mieście, przemyśle oraz tworzących go od wieków ludziach staje się punktem wyjścia do refleksji nad stale zmieniającym się światem.

Naszą misją jest dokumentowanie i opowiadanie zarówno wielkich, jaki i małych przemysłowych historii. W Muzeum Hutnictwa wskazujemy na rolę dzisiejszego Chorzowa w rewolucji przemysłowej. Oddajemy szacunek wielkim wynalazkom i osiągnięciom hutniczego przemysłu. Pomagamy także przemówić ludziom, których głosy długo niknęły w zgiełku hut i dziejów. To opowieści wielu pokoleń hutników, o różnym pochodzeniu, wielu wyznań, mówiących różnymi językami. Ważne są dla nas zarówno materialne dziedzictwo hutnictwa, jak również jego spuścizna duchowa.

Pamiętając, że hutnictwo od ponad 200 lat wciąż pozostaje branżą nadającą kształt światu, z dumą podkreślamy udział tutejszych hut w tym procesie. Naszą ambicją jest, aby poprzez aktywności popularyzatorskie, edukacyjne i społeczne Chorzów stał się miejscem, w którym opowieść o hutnictwie pozostaje żywa i interesująca dla jak najszerszej grupy odbiorców. Muzeum Hutnictwa jest miejscem, w którym dzięki wrażliwości wobec własnej przeszłości, pamiętając o jej blaskach i cieniach, kolejne pokolenia mogą tworzyć swoje przyszłe dziedzictwo.

 

 (-) Adam Kowalski
Dyrektor Muzeum Hutnictwa

 

Statut Muzeum

Regulamin Organizacyjny Muzeum

Uchwała Rady Miasta Chorzów w sprawie powołania Rady Muzeum