„SPOŁECZNE MUZEA PRZYSZŁOŚCI”

20 kwietnia 2023 r.
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, ul. Metalowców 4a

PROGRAM

09:15 – rejestracja uczestników
10:00 – rozpoczęcie spotkania i powitanie uczestników
10:15 – „„Co robimy i w jakim celu” Adam Kowalski, Dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie oraz przedstawienie prowadzących: dr hab. Kinga Anna Gajda i Piotr Michałowski
10:30 – prezentacje przypadków i panel dyskusyjny „Kultura przyjazna i włączająca – marka miejsca i produkt turystyczny” (moderacja: Piotr Michałowski)
Paneliści:
Dr Jarosław Klaś, dyrektor Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie: „Kultura i przyroda. Ośrodek Kultury Norwida jako laboratorium interpretacji dziedzictwa Nowej Huty”
Bartosz Małolepszy, z-ca Dyrektora Poznańskiego Centrum Dziedzictwa: „Fest Fyrtel – wycieczka do bliskich nieznajomych. Odkrywanie dziedzictwa z lokalną społecznością”
Przemysław Smyczek, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: „W poszukiwaniu zagubionej tożsamości miast i regionów pogranicza”
11:45 – przerwa
12:00 – prezentacje przypadków i panel dyskusyjny „Muzea – kurs partycypacja” (moderacja: dr hab. Kinga Anna Gajda)
Panelistki:
Aleksandra Matuszczyk, dyrektorka Muzeum Miejskiego w Tychach: „Tychy. Opowiadanie nowego miasta”
Melania Tutak, Muzeum Podgórza – oddział Muzeum Krakowa: „(W) Muzeum, otwórz się!” – niewyczerpany potencjał współdziałania”
Marlena Hermanowicz, kierowniczka Działu Edukacji i Interpretacji Dziedzictwa Muzeum Hutnictwa w Chorzowie: „Hype na hutę”
13:15 – przerwa z poczęstunkiem
14:00 – warsztaty metodą „World Cafe”. Grupa docelowa: uczestnicy paneli dyskusyjnych, pracownicy Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, samorządowcy, lokalni aktywiści, historycy, nauczyciele edukacji regionalnej, pozostali zaproszeni goście
15:15 – przerwa
15:45 – sesja plenarna – podsumowanie pracy grupowej, zebranie rekomendacji i wniosków do dalszej pracy
17:00 – zakończenie dnia

Rejestracja uczestników pod linkiem: https://forms.office.com/e/zW3UvSGzhv. Liczba miejsc ograniczona.

Informacje szczegółowe: 32 241 31 04 wew. 102

Kontakt

Koordynatorem projektu jest Tomasz Owoc, kierownik oddziału Historii Miasta i Regonu, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

e-mail: oddzial@muzeumhutnictwa.pl tel. 32 241 31 04