Rozpoczynamy realizację nowego projektu społecznego – rusza Zakładowy Dom Kultury. W jego ramach różnego rodzaju organizacje, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność zbieżną z zadaniami Muzeum będą mogły nieodpłatnie korzystać z wybranych przestrzeni w instytucji.

Zakładowy Dom Kultury skierowany jest do osób fizycznych, jak i różnych organizacji zajmujących się prowadzeniem działalności edukacyjnej, artystycznej i upowszechniającej kulturę, historię, naukę oraz dziedzictwo kulturowe, zarówno to materialne jak i niematerialne.

Aby móc wziąć udział w projekcie należy złożyć wniosek na przygotowanym formularzu. Pierwszy nabór wniosków (do pobrania poniżej) rozpoczęty został 5 czerwca i zakończony zostanie 19 czerwca br.  W zależności od bieżących możliwości i potrzeb organizacyjnych Muzeum planowane jest ogłaszanie kolejnych naborów. Wnioski będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Udział w ich ocenie wezmą członkowie Społecznego Kolegium Doradczego, powołanego w Muzeum w kwietniu br.

Genezę pomysłu wyjaśnia Adam Kowalski, dyrektor Muzeum: Zakładowy Dom Kultury w swojej idei nawiązuje do domów kultury prowadzonych niegdyś przez zakłady pracy. Podobnie ma dawać przestrzeń do aktywności, spotkań i rozwijania zainteresowań. Jest to forma współpracy, w której Muzeum Hutnictwa nieodpłatnie udostępnia swoje przestrzenie. W zamian podmioty z nich korzystające prezentują swoją ofertę bądź aktywności podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum. Ta forma uspołeczniania naszej działalności jest wdrożeniem jednej z rekomendacji jaka sformułowana została w ramach zrealizowanego przez nas w ubiegłym roku projektu pn. Oddział Od/nowa. Były to obszerne konsultacje społeczne, w których wzięło udział prawie 300 osób. Zmierzały do wspólnego wypracowania ze społecznością lokalną pomysłów na dalszy rozwój naszej instytucji.

Z wybranymi wnioskodawcami podpisane zostaną umowy o współpracy, na podstawie których będą mogli nieodpłatnie korzystać z wybranych sal Muzeum. Będzie można z nich skorzystać w dniach i godzinach udostępnienia Muzeum dla zwiedzających, w tym także w weekendy, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu i nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym. W zamian za to podmiot korzystając z przestrzeni Muzeum zobowiązany będzie do aktywnego uczestnictwa w co najmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez Muzeum, na przykład przygotowując prezentację swojej działalności.
Projekt Zakładowy Dom Kultury ma charakter pilotażowy i realizowany będzie do końca bieżącego roku z możliwością jego przedłużenia na kolejny rok kalendarzowy.

Przygotowaliśmy dla Was listę możliwych pytań do tego projektu (FAQ). Jest dostępna poniżej.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu „Zakładowy Dom Kultury”.

W razie szczegółowych pytań zachęcamy również do kontaktu z p. Marleną Hermanowicz, kierownik Działu Edukacji i Interpretacji Dziedzictwa, tel. 32 704 96 35, e-mail: edukacja@muzeumhutnictwa.pl