Rzeźba posągu, mężczyzna w stroju robotnika w kapeluszu trzyma w rękach szczypce i łapie wyrób hutniczy

Zbiory Muzeum w dużej mierze stworzono w oparciu o prywatne pamiątki i przedmioty przekazywane nam w trakcie spotkań z byłymi hutnikami oraz ich bliskimi. Zgromadzone obiekty pozwalają nam dokumentować, zachować i pielęgnować dziedzictwo kultury przemysłowej Chorzowa oraz Górnego Śląska.

Jednocześnie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie ulokowane jest w zabytkowym budynku z 1895 roku, w którym niegdyś mieściła się m.in. elektrownia Huty „Królewskiej”. Znajdziemy tu świadków historii w postaci imponujących maszyn hutniczych z XIX i XX wieku oraz liczne opowieści hutników i hutniczek, którzy wprawiali niegdyś maszyny w ruch.

Szanowni Państwo,
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie rozpoczęło proces relokacji magazynów zbiorów. W związku z tym, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora z dnia 27 marca 2024 roku, zawieszone zostają wszystkie kwerendy oraz wypożyczenia zbiorów.
Wszystkie dotychczasowe sprawy użyczeń będą realizowane według podjętych zobowiązań.
Za niedogodności przepraszamy

ZBIORY MUZEUM HUTNICTWA UDOSTĘPNIONE ONLINE

Fotografia autorstwa Czesława Polańskiego. Własność Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

Chorzów 1980

Ponad 40 lat temu wprowadzono na terenie całej Polski stan wojenny. Ówczesna Rada Państwa tak tłumaczyła tę decyzję: „Kierując się potrzebą zapewnienia wzmożonej ochrony podstawowych interesów państwa i obywateli, w celu stworzenia warunków skutecznej ochrony spokoju, ładu i porządku publicznego oraz przywrócenia naruszonej dyscypliny społecznej…”. Prawdziwym celem podjętych decyzji było jednak siłowe rozwiązanie działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i zakończenie okresu jawnej działalności Związku z lat 1980–1981.

Opór społeczny wobec komunistycznych władz narastał już od drugiej połowy lat 70. XX w. Widoczny był także na ulicach Chorzowa. Świetnym przykładem ilustrującym nastroje społeczne mogą być unikatowe fotografie autorstwa Czesława Polańskiego wykonane w pierwszych dniach grudnia 1981 r. na terenie miasta, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. Muzeum Hutnictwa otrzymało w tym roku 35 oryginalnych odbitek tych zdjęć. Publikowane są w sieci w komplecie po raz pierwszy w historii. Stan wojenny zawieszono z końcem 1982 r., a formalnie zniesiony został 22 lipca 1983 r.

Fotografie autorstwa Czesława Polańskiego na portalu MuzeOn.

Najstarsza zachowana fotografia kościoła im. Elżbiety, Atelier Tschentscher, 1873 r. (sygn. MCh/HF/224/MH) Pokaż mniej

Kościół Ewangelicki im. Elżbiety w starej fotografii

Rocznica poświęcenia Kościoła Ewangelickiego im. Elżbiety ma miejsce 13 listopada.
Choć nie był to pierwszy kościół w Chorzowie w ogóle (ten tytuł przysługuje świątyni pw. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym) to jego budowa zapoczątkowała tworzenie w Królewskiej Hucie samodzielnych parafii ewangelickich i katolickich. Dotąd, bowiem wierni musieli udawać się na nabożeństwa do sąsiednich miejscowości.
Kościół im. Elżbiety budowano w latach 1840-1844 wg projektu Augusta Sollera. Budowla jest połączeniem neogotyku i stylu arkadowego, posiada dwie charakterystyczne wieże, jest orientowana na wschód. We wnętrzu godne uwagi są m.in. organy z 1880 r., fisharmonia oraz żeliwna chrzcielnica.
Jako świątynia ewangelicko-augsburska nie jest „pod wezwaniem”, ale „imienia”. Zgodę na swój patronat udzieliła ówczesna królowa pruska Elżbieta Ludwika Wittelsbach, a data poświęcenia kościoła to również data jej urodzin.
Od 1972 r. kościół jest wpisany do rejestru zabytków. Obecnie pełni rolę kaplicy cmentarnej.

Zdjęcia Kościoła Ewangelickiego im. Elżbiety w portalu MuzeOn.

Rajnhold Domin przy rzeźbie Adama Mickiewicza, fotografia, MCh/H/00575/MH, własność Muzeum Hutnictwa

Prace Rajholda Domin

Chorzowski artysta-rzeźbiarz Rajnhold Domin, żyjący w latach 1913-1964, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego pracowania znajdowała się przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5. Stworzył liczne rzeźby dla Chorzowa, między innymi pomnik Adama Mickiewicza, Juliusza Ligonia, Fryderyka Chopina, popiersie Juliusza Słowackiego. Na swoim koncie ma także realizacje dla innych miast, między innymi Strzelec Opolskich czy Opola. Wykonał także projekt pomnika Fryderyka Chopina na konkurs dla Warszawy przeprowadzony w latach 50. XX w., za który twórca otrzymał wyróżnienie.

Prace Rajnholda Domin na MuzeOn

Chorzowski artysta-rzeźbiarz Rajnhold Domin, żyjący w latach 1913-1964, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego pracowania znajdowała się przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5. Stworzył liczne rzeźby dla Chorzowa, między innymi pomnik Adama Mickiewicza, Juliusza Ligonia, Fryderyka Chopina, popiersie Juliusza Słowackiego. Na swoim koncie ma także realizacje dla innych miast, między innymi Strzelec Opolskich czy Opola. Wykonał także projekt pomnika Fryderyka Chopina na konkurs dla Warszawy przeprowadzony w latach 50. XX w., za który twórca otrzymał wyróżnienie.

Ich Ziemia, Andrzej Kuczok (1940 - 2019), linoryt 3/4, MCh/Szt/1495/MH, własność Muzeum Hutnictwa

Grafiki Andrzej Kuczok

Andrzej Kuczok (1940-2019) był twórcą, który nie bał się nowych narzędzi, techniki i środków wyrazu. Zajmował się malarstwem, grafiką, rzeźbą, mozaiką i sztuką sakralną. Projektował witraże, pisał poezję a przez kilka lat udzielał się także na platformie internetowej blog.chorzowianin.pl

 

Grafiki na MuzeOn

Okładka Wielkiej Księgi Przemysłu, Adolph Volkel, drzeworyt/ zdobnictwo grawerowane, MCh/Przem/2/38/MH, własność Muzeum Hutnictwa

Wielka Księga Przemysłu

Fotografie z albumu pochodzącego z 1870 r. należącego do Hrabiego Hugona i Heckel von Donnersmarck. Zdjęcia ukazują obiekty z trenów dzisiejszego Chorzowa i Siemianowic Śląskich. Wśród nich znajdują się zdjęcia takich zakładów jak Huta „Laura”, niem. Laurahütte, Zjednoczone Siemianowickie Kopalnie Węgla Kamiennego, niem. Vereinigte Siemianowitzer Steinkohlengruben, huta cynku „Jerzy”, niem. Georgs-Zinkhütte oraz Huta „Królewska”. Autorem większości zdjęć jest Karl Fredrich Henrich Graf.

Zdjęcia te były częścią wystawy pt. WIELKA KSIĘGA PRZEMYSŁU. Pierwsze fotografie Huty „Królewskiej”, która była reprezentowana w Muzeum Hutnictwa na przełomie 2022 i 2023 r.

Na fotografiach można znaleźć pracowników wymienionych zakładów z drugiej połowu XIX w. Należy także pamiętać, że są to jedne z najstarszych fotografii przedstawiających Hutę „Królewską/Kościuszko”.

Wielka Księga Przemysłu na MuzeOn