Bilety i zwiedzanie wystawy stałej "Królestwo Żelaza"

Cieszymy się, że trafiliście na naszą stronę i nie możemy się doczekać spotkania z Wami w Muzeum Hutnictwa.

Informacje ogólne

Zachęcamy do zakupu biletów online bilety.muzeumhutnictwa.pl.
Uprzejmie informujemy, że kasy biletowe zamykane są na 30 minut przed zamknięciem ekspozycji.

Na zwiedzanie grupowe i z przewodnikiem konieczne są rezerwacje w godzinach pracy Muzeum pod numerem telefonu

32 704 96 31 

Regulamin zakupu biletów i Regulamin zwiedzania

 

Zwiedzanie wystawy stałej „Królestwo Żelaza”

Zwiedzanie indywidualne bez usługi przewodnickiej

dostępne od środy do niedzieli
zwiedzanie ok 1h (w tym seans w sali kinowej)
wstęp na wystawę czasową
we wtorki zwiedzanie jest bezpłatne

 

Bilet normalny

17,00

Bilet ulgowy

(młodzież szkolna, emeryci, renciści, studenci
i osoby wyszczególnione w Regulaminie zakupu biletów)

12,00 zł

Usługa przewodnicka dla osób indywidualnych (1-9 osób)

dodatkowo każdy uczestnik wykupuje bilet na zwiedzanie indywidualne lub pozostałe*
konieczna rezerwacja min. 3 dni wcześniej
dostępne od środy do niedzieli
oprowadzanie 1,5 h (w tym seans w sali kinowej) + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po oprowadzaniu

110 zł /usługa

Usługa przewodnicka dla osób indywidualnych w języku śląskim  (1-9 osób)

dodatkowo każdy uczestnik wykupuje bilet na zwiedzanie indywidualne lub pozostałe*
konieczna rezerwacja min. 3 dni wcześniej
dostępne od środy do niedzieli
oprowadzanie 1,5 h (w tym seans w sali kinowej) + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po oprowadzaniu

140 zł /usługa

Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem (10-26 osób)

konieczna rezerwacja min. 3 dni wcześniej
dostępne od środy do niedzieli
oprowadzanie 1,5 h (w tym seans w sali kinowej) + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po oprowadzaniu

Bilet normalny

23,00 zł /os.

Bilet ulgowy

(młodzież szkolna, emeryci, renciści, studenci
i osoby wyszczególnione w Regulaminie zakupu biletów)

20,00 zł / os.

Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem w języku śląskim  (10-26 osób)

konieczna rezerwacja min. 3 dni wcześniej
dostępne od środy do niedzieli
oprowadzanie 1,5 h (w tym seans w sali kinowej) + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po oprowadzaniu

 

Bilet normalny

26,00 zł /os.

Bilet ulgowy

(młodzież szkolna, emeryci, renciści, studenci
i osoby wyszczególnione w Regulaminie zakupu biletów)

23,00 zł /os.

Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem dla najmłodszych i osób dorosłych z niepełnosprawnościami (10-26 osób)

konieczna rezerwacja
szczegóły w zakładce Edukacja

Bilet grupowy szkolny z przewodnikiem

dostępne od środy do niedzieli, konieczna rezerwacja min. 3 dni wcześniej
oprowadzanie 1,5 h (w tym seans w sali kinowej) + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po oprowadzaniu

20,00 zł /os.

Bilet grupowy szkolny z przewodnikiem w języku śląskim

dostępne od środy do niedzieli, konieczna rezerwacja min. 3 dni wcześniej
oprowadzanie 1,5 h (w tym seans w sali kinowej) + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po oprowadzaniu

23,00 zł /os.

Bilet grupowy szkolny z przewodnikiem i warsztatem

dostępne w środę i czwartek od 9.00 do 13.00, w piątek od 10.00 do 14.00, w sobotę i niedzielę w godzinach pracy Muzeum, konieczna rezerwacja min. 5 dni roboczych wcześniej
oprowadzanie 45 minut (w tym seans w sali kinowej) + warsztat 45 minut + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po warsztacie

 

27,50 zł /os.

Usługa animacyjna dla grup przedszkolnych z warsztatem

dostępne w środę i czwartek od 9.00 do 13.00, w piątek od 10.00 do 14.00, w sobotę i niedzielę w godzinach pracy Muzeum, konieczna rezerwacja min. 5 dni roboczych wcześniej
oprowadzanie 40 minut (w tym seans w sali kinowej) + warsztat 35 minut 

200,00 zł /usługa

Bilet grupowy dla osób dorosłych, seniorów lub dorosłych z niepełnosprawnościami z przewodnikiem i warsztatem

dostępne w środę i czwartek od 9.00 do 13.00, w piątek od 10.00 do 14.00, w sobotę i niedzielę w godzinach pracy Muzeum, konieczna rezerwacja min. 5 dni roboczych wcześniej
oprowadzanie 45 minut (w tym seans w sali kinowej) + warsztat 45 minut + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po warsztacie

27,50 zł /os.

 

 

*Pozostałe: 

Bilet rodzinny

(2 dorosłych + jedno lub dwoje dzieci)

46,00 zł

Karta dużej rodziny

osobie dorosłej posiadającej Kartę Dużej Rodziny przysługuje ulgowy bilet wstępu na wystawę stałą
dzieciom i młodzieży posiadającym Kartę Dużej Rodziny w wieku do lat 18 przysługuje wstęp darmowy
ulga nie dotyczy biletu grupowego z usługa przewodnicką i usługi przewodnickiej dla osób indywidualnych

Bilet/voucher w jednorazowym zakupie hurtowym

Wstęp na podstawie biletów/voucherów w jednorazowym zakupie hurtowym przysługuje
w przypadkach związanych z obsługą klientów/kontrahentów dokonujących jednorazowego zakupu hurtowego biletów/voucherów.
Szczegóły w Regulaminie zakupu biletów.

od 150 do 300 sztuk

10,00 zł
/os

od 301 do 400 sztuk

9,00 zł
/os.

od 401 do 500 sztuk

8,00
/os.

powyżej 501 sztuk

7,00 zł
/os.

Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8%.

 

Kto jest zwolniony z opłaty za wstęp do Muzeum?
Z opłat za wstęp do Muzeum zwolnione są osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis; pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkowie ICOM oraz ICOMOS; posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.; dzieci do lat 7, weterani i weterani poszkodowani, artyści plastycy zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, opiekunowie grup zorganizowanych, osoby będące członkami władz stowarzyszeń, w tym międzynarodowych, do których należy Muzeum oraz osoby odbywające wizyty studyjne za zgodą Dyrektora Muzeum

*Uwaga: w przypadku awarii kina cena biletu wstępu na wystawę będzie w cenie biletu ulgowego.

Informacje ogólne

Uprzejmie informujemy, że kasy biletowe zamykane są na 30 minut przed zamknięciem ekspozycji.

Na zwiedzanie grupowe i z przewodnikiem konieczne są rezerwacje w godzinach pracy Muzeum pod numerem telefonu

32 241 31 04

Regulamin zwiedzania

 

Zwiedzanie indywidualne bez usługi przewodnickiej

dostępne od środy do niedzieli
we wtorki zwiedzanie jest bezpłatne

Bilet normalny

10,00

Bilet ulgowy

(młodzież szkolna, emeryci, renciści, studenci
i osoby wyszczególnione w Regulaminie zakupu biletów)

5,00 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Historia z zębem w tle albo jak
i dlaczego zrobiony jest Chorzów – i co ma do tego rzeczony ząb” (1–10 osób)

dodatkowo każdy uczestnik wykupuje bilet na zwiedzanie indywidualne 

100 zł /usługa