Bilety i zwiedzanie wystawy stałej "Królestwo Żelaza"

Cieszymy się, że trafiliście na naszą stronę i nie możemy się doczekać spotkania z Wami w Muzeum Hutnictwa.

Informacje ogólne

Zachęcamy do zakupu biletów online bilety.muzeumhutnictwa.pl.
Uprzejmie informujemy, że kasy biletowe zamykane są na 30 minut przed zamknięciem ekspozycji.

Na zwiedzanie grupowe i z przewodnikiem konieczne są rezerwacje w godzinach pracy Muzeum pod numerem telefonu

32 704 96 31 

Regulamin zakupu biletów i Regulamin zwiedzania

 

Zwiedzanie wystawy stałej „Królestwo Żelaza”

Zwiedzanie indywidualne bez usługi przewodnickiej

dostępne od środy do niedzieli
zwiedzanie ok 1h (w tym seans w sali kinowej)
wstęp na wystawę czasową
we wtorki zwiedzanie jest bezpłatne

 

Bilet normalny

19,00

Bilet ulgowy

(młodzież szkolna, emeryci, renciści, studenci
i osoby wyszczególnione w Regulaminie zakupu biletów)

13,00 zł

Usługa przewodnicka dla osób indywidualnych (1-9 osób)

dodatkowo każdy uczestnik wykupuje bilet na zwiedzanie indywidualne lub pozostałe*
konieczna rezerwacja min. 3 dni wcześniej
dostępne od środy do niedzieli
oprowadzanie 1,5 h (w tym seans w sali kinowej) + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po oprowadzaniu

130 zł /usługa

Usługa przewodnicka dla osób indywidualnych w języku śląskim  (1-9 osób)

dodatkowo każdy uczestnik wykupuje bilet na zwiedzanie indywidualne lub pozostałe*
konieczna rezerwacja min. 3 dni wcześniej
dostępne od środy do niedzieli
oprowadzanie 1,5 h (w tym seans w sali kinowej) + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po oprowadzaniu

140 zł /usługa

Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem (10-26 osób)

konieczna rezerwacja min. 3 dni wcześniej
dostępne od środy do niedzieli
oprowadzanie 1,5 h (w tym seans w sali kinowej) + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po oprowadzaniu

Bilet normalny

25,00 zł /os.

Bilet ulgowy

(młodzież szkolna, emeryci, renciści, studenci
i osoby wyszczególnione w Regulaminie zakupu biletów)

21,00 zł / os.

Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem w języku śląskim  (10-26 osób)

konieczna rezerwacja min. 3 dni wcześniej
dostępne od środy do niedzieli
oprowadzanie 1,5 h (w tym seans w sali kinowej) + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po oprowadzaniu

 

Bilet normalny

26,00 zł /os.

Bilet ulgowy

(młodzież szkolna, emeryci, renciści, studenci
i osoby wyszczególnione w Regulaminie zakupu biletów)

23,00 zł /os.

Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem dla najmłodszych i osób dorosłych z niepełnosprawnościami (10-26 osób)

konieczna rezerwacja
szczegóły w zakładce Edukacja

Bilet grupowy szkolny z przewodnikiem

dostępne od środy do niedzieli, konieczna rezerwacja min. 3 dni wcześniej
oprowadzanie 1,5 h (w tym seans w sali kinowej) + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po oprowadzaniu

21,00 zł /os.

Bilet grupowy szkolny z przewodnikiem w języku śląskim

dostępne od środy do niedzieli, konieczna rezerwacja min. 3 dni wcześniej
oprowadzanie 1,5 h (w tym seans w sali kinowej) + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po oprowadzaniu

23,00 zł /os.

Bilet grupowy szkolny z przewodnikiem i warsztatem

dostępne w środę i czwartek od 9.00 do 13.00, w piątek od 10.00 do 14.00, w sobotę i niedzielę w godzinach pracy Muzeum, konieczna rezerwacja min. 5 dni roboczych wcześniej
oprowadzanie 45 minut (w tym seans w sali kinowej) + warsztat 45 minut + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po warsztacie

 

29,50 zł /os.

Usługa animacyjna dla grup przedszkolnych z warsztatem

dostępne w środę i czwartek od 9.00 do 13.00, w piątek od 10.00 do 14.00, w sobotę i niedzielę w godzinach pracy Muzeum, konieczna rezerwacja min. 5 dni roboczych wcześniej
oprowadzanie 40 minut (w tym seans w sali kinowej) + warsztat 35 minut 

250,00 zł /usługa

Bilet grupowy dla osób dorosłych, seniorów lub dorosłych z niepełnosprawnościami z przewodnikiem i warsztatem

dostępne w środę i czwartek od 9.00 do 13.00, w piątek od 10.00 do 14.00, w sobotę i niedzielę w godzinach pracy Muzeum, konieczna rezerwacja min. 5 dni roboczych wcześniej
oprowadzanie 45 minut (w tym seans w sali kinowej) + warsztat 45 minut + możliwość powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po warsztacie

29,50 zł /os.

 

 

*Pozostałe: 

SZYCHTA Z KOWALEM – pokaz pracy młota

Bilet dodatkowy i ważny tylko z biletem na Zwiedzanie Wystawy Stałej

 

2,00 zł

Bilet rodzinny

(2 dorosłych + jedno lub dwoje dzieci)

50,00 zł

Karta dużej rodziny

osobie dorosłej posiadającej Kartę Dużej Rodziny przysługuje ulgowy bilet wstępu na wystawę stałą
dzieciom i młodzieży posiadającym Kartę Dużej Rodziny w wieku do lat 18 przysługuje wstęp darmowy
ulga nie dotyczy biletu grupowego z usługa przewodnicką i usługi przewodnickiej dla osób indywidualnych

Bilet/voucher w jednorazowym zakupie hurtowym

Wstęp na podstawie biletów/voucherów w jednorazowym zakupie hurtowym przysługuje
w przypadkach związanych z obsługą klientów/kontrahentów dokonujących jednorazowego zakupu hurtowego biletów/voucherów.
Szczegóły w Regulaminie zakupu biletów.

od 150 do 300 sztuk

11,00 zł
/os

od 301 do 400 sztuk

10,00 zł
/os.

od 401 do 500 sztuk

9,00
/os.

powyżej 501 sztuk

8,00 zł
/os.

Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 8%.

 

Kto jest zwolniony z opłaty za wstęp do Muzeum?
Z opłat za wstęp do Muzeum zwolnione są osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis; pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkowie ICOM oraz ICOMOS; posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.; dzieci do lat 7, weterani i weterani poszkodowani, artyści plastycy zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, opiekunowie grup zorganizowanych, osoby będące członkami władz stowarzyszeń, w tym międzynarodowych, do których należy Muzeum oraz osoby odbywające wizyty studyjne za zgodą Dyrektora Muzeum

*Uwaga: w przypadku awarii kina cena biletu wstępu na wystawę będzie w cenie biletu ulgowego.