Sztuka wobec przemysłu. Z kolekcji Muzeum Hutnictwa

Rewolucja przemysłowa zmieniła świat. Wpłynęła nie tylko na technologię i rozwój cywilizacyjny, ale także na codzienność mieszkańców industrialnych ośrodków. Gwałtowny rozwój miast i nowe techniki miały istotny wpływ na sztukę i kulturę. Ta siła oddziaływania przemysłu dotyczy w tym samym stopniu „wielkich nazwisk”, jak i lokalnych twórców, także tych związanych z Chorzowem (Królewską Hutą) i całym regionem. W każdym z prezentowanych obrazów można odnaleźć opowieść o mieście, hutnictwie i górnictwie, a przede wszystkim o życiu zarówno w blasku, jak i cieniu industrii.

Odwiedzający wystawę staną także przed wyjątkową i niecodzienną możliwością odkrycia tego, co dosłownie kryje się za płótnem. System ekspozycyjny umożliwi bowiem prezentację odwroci obrazów, które nierzadko ukazują szereg interesujących informacji.

Kuratorka wystawy: Agnieszka Tybur

 

Cena wstępu: 7 zł od osoby. We wtorki – nieodpłatnie. Przy zakupie biletu na wystawę stałą „Królestwo Żelaza” wstęp na wystawę czasową w cenie biletu.

 

Realizacja wystawy dofinansowana ze środków ArcelorMittal Polska

 

Tadeusz Popiel, „Opieka przemysłu nad rękodziełami i rolnictwem” / „Alegoria przemysłu i rzemiosła”, ok. 1894 r., olej, płótno

Maria Anto (wł. Czarnecka-Antoszkiewicz), „Huta I”, 1965 r., olej, płótno

Wilhelm Däneke, „Gaszenie koksu”, [niem. „Koks-Löschung”], lata 30.-40. XX w., olej, płótno