Proces wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Inicjatywa zakłada ochronę oraz popularyzację hutniczych tradycji, ważnego elementu tożsamości miejsc i obszarów związanych z przemysłem hutniczym. Wraz z postępującą deindustrializacją tradycje te zanikają dlatego planujemy dokumentację, archiwizację zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury hutniczej oraz ich upowszechnienie. Zaplanowane do przygotowania ekspertyzy, konsultacje społeczne, zrealizowane warsztaty i działania twórcze pomóc mają wypracować konkretny plan i rozwiązania pozwalające zachować żywotność zjawisk. Naszym celem jest kultywowanie pamięci, jej twórcza reinterpretacja, integracja potencjałów środowisk związanych z szeroko pojętym hutnictwem. Wszystko to by pozwolić kulturze hutniczej trwać.

SPOTKANIA DEPOZYTARIUSZY

Pierwsze spotkanie 27/06/2023

Drugie spotkanie 26/09/2023

Trzecie spotkanie – 17/10/2023

Czwarte spotkanie – 20/11/2023

Piąte spotkanie – 12/12/2023

Szóste spotkanie – 20/02/2024

Relacje filmowe

Pochód ludzi ognia

FLORIANFEST. Rodzinne święto hutnicze

Obchody Jubileuszu Huty Batory. 150 lat w koronie

Wywiady z depozytariuszami

DOFINANSOWANIE

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biały orzeł z żółtą koroną i nogami.
Proces wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

20.02.2024 (WTOREK) | MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE, UL. METALOWCÓW 4A | GODZ. 14.00

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE DEPOZYTARIUSZY TRADYCJI HUTNICZYCH ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W ORGANIZACJI TEGOROCZNYCH OBCHODÓW DNIA HUTNIKA ZAPLANOWANYCH NA 4 MAJA 2024. GRUPA MA FORMUŁĘ OTWARTĄ.

Spotkanie zaplanowane na 20 lutego br.  potrwa około 2 godzin. W jego trakcie omówimy możliwości współpracy w zakresie organizacji i koordynacji tegorocznych obchodów Dnia Hutnika (także w kontekście ogólnopolskim). Jest efektem realizacji projektu „Tradycje hutnicze – ochrona i popularyzacja” organizowanego przez Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w roku 2023. Zadanie dofinansowane było środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego wyniku powstała grupa depozytariuszy tradycji hutniczych reprezentujących województwa: śląskie, opolskie, małopolskie, dolnośląskie oraz mazowieckie, która wypracowała wspólnie treści do wniosku o wpis tradycji hutniczych i obchodów Dnia Hutnika na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jednym z postulatów grupy była chęć kontynuacji spotkań integrujących środowisko hutnicze w kolejnych latach w ramach realizowanego planu ochrony.

Ponadto podczas spotkania 20 lutego dyskusji poddany zostanie także pomysł planowanych działań popularyzatorskich skierowanych do młodzieży, pedagogów, środowiska akademickiego oraz przedstawicieli czynnych zakładów pracy. Inicjatywa pn. „ROZPALAMY NOWY OGIEŃ” ma w zamierzeniu Muzeum wspierać uczelnie wyższe oraz firmy z branży hutniczej w pozyskiwaniu przyszłych studentów, jak i pracowników.

Zapisy na spotkanie prowadzimy do 19 lutego 2024 r.

Więcej informacji i zapisy:

Marlena Hermanowicz
Kierownik Działu Edukacji i Interpretacji Dziedzictwa
mhermanowicz@muzeumhutnictwa.pl, nr tel.: 48 694 922 174

Dane osobowe

Zapisując się na spotkanie telefonicznie lub wysyłając do nas zgłoszenie mailowe oświadczają Państwo, że zapoznali się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną na naszej stronie internetowej pod adresem https://muzeumhutnictwa.pl/daneosobowe/

12.12.2023 (WTOREK) | MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE, UL. METALOWCÓW 4A | GODZ. 14.00 

Przed nami piąte – ostatnie zaplanowane w 2023 r. – spotkanie depozytariuszy zaangażowanych w proces wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Podczas poprzedniego spotkania w dn. 20 listopada 2023 r. omówiliśmy roboczą wersję wniosku. Przygotowaliśmy wspólnie propozycję planu ochrony elementu na najbliższe 5 lat, a także dokonaliśmy szczegółowej analizy sposobów dotarcia do poszczególnych grup wiekowych potencjalnych uczestników przyszłych aktywności.

Spotkanie zaplanowane na 12 grudnia 2023 r. poświęcimy podsumowaniu wszystkich treści zawartych we wniosku. Dokonamy także wyboru przedstawicieli depozytariuszy, którzy w imieniu grupy złożą podpisy na oficjalnej wersji dokumentu.

Nasza grupa ma otwartą formułę. Do udziału w procesie wpisu nieustająco zapraszamy przedstawicieli branży hutniczej i koksowniczej z regionu, jak i całego kraju. Mile widziani są pracownicy czynnych i byłych zakładów metalurgicznych, społecznicy, historycy, badacze, dziennikarze, przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń, lokalnych samorządów, parafii, itd.

Inicjatywa zakłada ochronę i popularyzację hutniczych tradycji, ważnego elementu tożsamości miejsc i obszarów związanych z przemysłem hutniczym. Wraz z postępującą deindustrializacją zwyczaje te szybko zanikają, dlatego podejmujemy działania na rzecz dokumentacji, archiwizacji zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury hutniczej oraz ich upowszechnienia.

Realizowane i zaplanowane do przygotowania ekspertyzy, konsultacje społeczne, warsztaty i działania twórcze mają pomóc w wypracowaniu konkretnego planu zachowania żywotności badanych zjawisk. Naszym celem jest kultywowanie pamięci, jej twórcza reinterpretacja oraz integracja potencjałów środowisk związanych z szeroko pojętym przemysłem metalurgicznym. Wszystko to, by pozwolić kulturze hutniczej trwać.

Zachęcamy do podzielenia się z nami materiałami dokumentującymi wciąż żywe tradycje hutnicze (zdjęcia, materiały video, wycinki prasowe, odznaczenia, przedmioty pamiątkowe, itd.), które mogłyby stać się częścią wniosku o wpis. Będziemy zobowiązani za ich zabranie ze sobą na grudniowe spotkanie w celu digitalizacji.

Działania związane z wpisem są częścią projektu „Tradycje hutnicze: ochrona i popularyzacja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Zapisy na spotkanie prowadzimy prowadzimy do 8 grudnia 2023 r. 

Więcej informacji i zapisy:

32 704 96 32

zfirlik@muzeumhutnictwa.pl

 

20.11.2023 (PONIEDZIAŁEK) | MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE, UL.METALOWCÓW 4A | GODZ.14.00

Przed nami czwarte spotkanie depozytariuszy zaangażowanych w proces wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.  

Podczas ostatniego spotkania w dn. 17.10.2023 r. omówiliśmy roboczą wersję wniosku. Przeprowadziliśmy także szczegółową analizę zagrożeń dla trwałości elementu w przyszłości. W efekcie opracowaliśmy propozycje sposobów przeciwdziałania zidentyfikowanemu ryzyku. Przed nami m.in. przygotowanie jednego z najbardziej istotnych elementów wniosku tj. planu ochrony elementu na najbliższe 5 lat, a także skompletowanie listy osób, które odgrywają szczególną rolę w kultywowaniu tradycji hutniczych.  

Nasza grupa ma otwartą formułę. Do udziału w procesie wpisu zapraszamy przedstawicieli branży hutniczej i koksowniczej z regionu, jak i całego kraju. Mile widziani są pracownicy czynnych i byłych zakładów, społecznicy, historycy, badacze, dziennikarze, przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń, lokalnych samorządów, parafii, itd.  

Inicjatywa zakłada ochronę oraz popularyzację hutniczych tradycji, ważnego elementu tożsamości miejsc i obszarów związanych z przemysłem metalurgicznym. Wraz z postępującą deindustrializacją zwyczaje te szybko zanikają, dlatego podejmujemy działania na rzecz dokumentacji, archiwizacji zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury hutniczej oraz ich upowszechnienia. Realizowane i zaplanowane do przygotowania ekspertyzy, konsultacje społeczne, warsztaty i działania twórcze mają pomóc w wypracowaniu konkretnego planu zachowania żywotności badanych zjawisk. Naszym celem jest kultywowanie pamięci, jej twórcza reinterpretacja oraz integracja potencjałów środowisk związanych z szeroko pojętym hutnictwem. Wszystko to, by pozwolić kulturze hutniczej trwać. 

Zachęcamy do podzielenia się z nami materiałami dokumentującymi wciąż żywe tradycje hutnicze (zdjęcia, materiały video, wycinki prasowe, odznaczenia, przedmioty pamiątkowe, itd.), które mogłyby stać się częścią wniosku o wpis. Będziemy zobowiązani za ich zabranie ze sobą na listopadowe spotkanie w celu digitalizacji. 

 

Bedzie to czwarte z pięciu planowanych w bieżącym roku spotkań. Ostatnie zaplanowano na 12 grudnia 2023 r. o godz. 14:00. 

 

Działania związane z wpisem są częścią projektu „Tradycje hutnicze: ochrona i popularyzacja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 

Zapisy na spotkanie prowadzimy do 17 listopada 2023 r. 

 

Więcej informacji i zapisy:

32 704 96 32

zfirlik@muzeumhutnictwa.pl

17.10.2023 (WTOREK | MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE, UL.METALOWCÓW 4A | GODZ.14.00

Przed nami trzecie spotkanie depozytariuszy zainteresowanych udziałem w procesie wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.  

Podczas ostatniego spotkania depozytariuszy w dn. 26.09.2023 omówiliśmy szczegółowo składowe elementu, który wspólnie chcemy wpisać tj. obszar jego występowania, grupy kultywujące poszczególne tradycje i obyczaje. Przeanalizowaliśmy także żywotność zjawisk związanych z kulturą hutniczą.  

Na kolejnym spotkaniu przeprowadzimy szczegółową analizę zagrożeń dla trwałości elementu w przyszłości. Spróbujemy zidentyfikować także konkretne aktywności pozwalające przeciwdziałać tymże zagrożeniom oraz przygotujemy wspólnie plan ochrony elementu. 

Do udziału w procesie wpisu zapraszamy przedstawicieli branży hutniczej i koksowniczej z regionu, jak i całego kraju. Mile widziani są pracownicy czynnych i byłych zakładów, społecznicy, historycy, badacze, dziennikarze, przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń, lokalnych samorządów, parafii, itd. Grupa ma formułę otwartą. 

Inicjatywa zakłada ochronę oraz popularyzację hutniczych tradycji, ważnego elementu tożsamości miejsc i obszarów związanych z tą gałęzią przemysłu. Wraz z postępującą deindustrializacją tradycje te szybko zanikają, dlatego podejmujemy działania na rzecz dokumentacji, archiwizacji zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury hutniczej oraz ich upowszechnienia. Realizowane i zaplanowane do przygotowania ekspertyzy, konsultacje społeczne, warsztaty i działania twórcze pomóc mają wypracować konkretny plan i rozwiązania pozwalające zachować żywotność zjawisk. Naszym celem jest kultywowanie pamięci, jej twórcza reinterpretacja oraz integracja potencjałów środowisk związanych z szeroko pojętym hutnictwem. Wszystko to by pozwolić kulturze hutniczej trwać. 

Ponawiamy prośbę o podzielenie się z nami materiałami dokumentującymi żywotność tradycji hutniczych (zdjęcia, materiały video, wycinki prasowe, odznaczenia, przedmioty pamiątkowe, itd.), które mogłyby stać się częścią wniosku o wpis. Będziemy zobowiązani za ich zabranie ze sobą na październikowe spotkanie w celu digitalizacji. 

Będzie to trzecie z pięciu planowanych w bieżącym roku spotkań poświęconych przygotowywanemu wpisowi. Kolejne odbędą się w okresie listopad – grudzień `23. O  terminach następnych spotkań informować będziemy w późniejszym czasie. 

Działania związane z wpisem realizowane są w ramach projektu „Tradycje hutnicze: ochrona i popularyzacja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Zapisy na spotkanie prowadzimy do 16 października 2023 r. 

Więcej informacji i zapisy:

Więcej informacji i zapisy:

32 704 96 32

zfirlik@muzeumhutnictwa.pl

26.09.2023 (wtorek) | Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, ul. Metalowców 4a | godz. 14.00 oraz 16.30

Przed nami drugie spotkanie depozytariuszy zainteresowanych udziałem w procesie wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Z uwagi na chęć jak najszerszego dotarcia do osób zainteresowanych włączeniem się w działania w dniu 26 września zrealizujemy aż dwa spotkania dotyczące tych samych zagadnień. Pierwsze o godzinie 14.00 oraz drugie o godz. 16.30. Prosimy o wybór dowolnej godziny spotkania, która będzie dla Państwa możliwa. Każdorazowo potrwają ok. 2 godzin.

Podczas pierwszego spotkania depozytariuszy w dn. 27.06.2023 r. dokonaliśmy próby zdefiniowania nazwy elementu który będziemy chcieli wpisać na Listę, rozmawialiśmy także o znaczeniu tegoż elementu dla Państwa – uwzględniając różnorodne perspektywy.

W trakcie pierwszego spotkania prosiliście Państwo o przygotowanie zagadnień, które poruszać będziemy w ramach naszych spotkań, tak aby móc łatwiej dotrzeć do osób posiadających wiedzę dot. zagadnień. Poniżej opis, który mamy nadzieję okaże się pomocny:

I Praca

 1. Dlaczego Pan/Pani podjął/podjęła pracę w hucie?
 2. Jak przebiega (przebiegała) Pana/Pani droga zawodowa?
 3. Jak wyglądało przyjęcie do zawodu? Czy uczestniczył/-ła Pan/Pani w przekuciu hutniczym – jak przebiega ta uroczystość?
 4. W jaki sposób doświadczeni pracownicy przekazywali Panu/Pani doświadczenie i umiejętności?
 5. Czy Pani/Pana przodkowie pracowali w hucie – w jakiej, na jakich stanowiskach?

II Dzień Hutnika

 1. Jak przebiega (przebiegał) Dzień Hutnika, w którym bierze (brał/-ła) Pan/Pani udział?
 2. Czy odbywały się uroczystości religijne, w jakim kościele, kto brał w nich udział?
 3. Jak wyglądały uroczystości w hucie, czy odbywały się akademie i jak przebiegały?
 4. Jak przebiega (przebiegało) honorowanie jubilatów hutniczych? Jakie nagrody i odznaczenia dostawali? Kto je wręczał? Jakie otrzymał/-ła Pan/Pani?
 5. Czy w Dniu Hutnika odbywały się pikniki, festyny – jak przebiegały?
 6. Jak przebiega (przebiegała) karczma piwna / babski comber, w której brał/-ła Pan/Pani udział? Czy odbywały się inne zabawy – jak przebiegały?
 7. Jakie znacznie ma dla Pana/Pani Dzień Hutnika?

III Tradycje hutnicze

 1. Jakie tradycje hutnicze Pan/Pani pielęgnuje?
 2. Gdzie i w jakich okolicznościach miał/-ła Pan/Pani możliwość słuchać orkiestry hutniczej?
 3. Jak wygląda mundur hutniczy? Czy Pan/Pani lub ktoś z rodziny posiada (posiadał) mundur? W jakich okolicznościach się go zakłada?
 4. Czy, kiedy i w jakim zakresie brał/-ła Pan/Pani udział w zajęciach prowadzonych przez dom kultury należący do huty?
 5. Czy, kiedy i w jakich dyscyplinach należał/-ła Pan/Pani do hutniczego klubu sportowego?
 6. Jakie elementy kultury hutniczej/tradycje/obrzędy są nadal kultywowane i żywe?
 7. W jaki sposób lokalne samorządy powinny podkreślać związek miast z hutnictwem?

Inicjatywa zakłada ochronę oraz popularyzację hutniczych tradycji, ważnego elementu tożsamości miejsc i obszarów związanych z przemysłem hutniczym. Wraz z postępującą deindustrializacją tradycje te zanikają dlatego planujemy dokumentację, archiwizację zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury hutniczej oraz ich upowszechnienie. Zaplanowane do przygotowania ekspertyzy, konsultacje społeczne, zrealizowane warsztaty i działania twórcze pomóc mają wypracować konkretny plan i rozwiązania pozwalające zachować żywotność zjawisk. Naszym celem jest kultywowanie pamięci, jej twórcza reinterpretacja, integracja potencjałów środowisk związanych z szeroko pojętym hutnictwem. Wszystko to by pozwolić kulturze hutniczej trwać.

Ponawiamy prośbę o podzielenie się z nami materiałami dokumentującymi żywotność tradycji hutniczych (zdjęcia, materiały video, wycinki prasowe, odznaczenia, przedmioty pamiątkowe, itd.), które mogłyby stać się częścią wniosku o wpis. Będziemy zobowiązani za ich przywiezienie na spotkanie w celu ich digitalizacji.

Jest to drugie z 5 planowanych w tym roku kalendarzowym spotkań poświęconych przygotowywanemu wpisowi. Kolejne odbędą się w okresie październik – grudzień 2023 r. O terminach następnych spotkań informować będziemy w późniejszym czasie.

Działania związane z wpisem realizowane są w ramach projektu „Tradycje hutnicze: ochrona i popularyzacja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapisy na spotkanie prowadzimy do 22 września 2023 r.

Więcej informacji i zapisy:
48 575 154 450
oddzial@muzeumhutnictwa.pl

27.06.2023 (wtorek) | Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, ul. Metalowców 4a | godz. 12.00

Pierwsze spotkanie depozytariuszy zainteresowanych udziałem w procesie wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Całość zaplanowanego na 27 czerwca br. spotkania potrwa około 2 godzin. W trakcie pracy warsztatowej postaramy się zidentyfikować ważne elementy tradycji, ich unikatowość oraz potencjał. Jeśli mają Państwo materiały dokumentujące żywotność tradycji hutniczych (zdjęcia, materiały video, wycinki prasowe, itd.), które mogłyby stać się częścią wniosku o wpis będziemy zobowiązani za ich przywiezienie na spotkanie.

Jest to pierwsze z 5 planowanych w tym roku spotkań poświęconych przygotowywanemu wpisowi. Kolejne odbędą się w okresie wrzesień-grudzień, o ich terminach informować będziemy w późniejszym czasie.

Działania związane z wpisem realizowane są w ramach projektu „Tradycje hutnicze: ochrona i popularyzacja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

Zapisy na spotkanie prowadzimy do 23 czerwca 2023 r.

Więcej informacji i zapisy:
48 575 154 450
oddzial@muzeumhutnictwa.pl

Pochód ludzi ognia | 06 maja 2023 r.

FLORIANFEST. Rodzinne święto hutnicze | 7 maja 2023 r.

Obchody Jubileuszu Huty Batory. 150 lat w koronie | 9 września 2023 r.

Wywiady z depozytariuszami