Proces wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Inicjatywa zakłada ochronę oraz popularyzację hutniczych tradycji, ważnego elementu tożsamości miejsc i obszarów związanych z przemysłem hutniczym. Wraz z postępującą deindustrializacją tradycje te zanikają dlatego planujemy dokumentację, archiwizację zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury hutniczej oraz ich upowszechnienie. Zaplanowane do przygotowania ekspertyzy, konsultacje społeczne, zrealizowane warsztaty i działania twórcze pomóc mają wypracować konkretny plan i rozwiązania pozwalające zachować żywotność zjawisk. Naszym celem jest kultywowanie pamięci, jej twórcza reinterpretacja, integracja potencjałów środowisk związanych z szeroko pojętym hutnictwem. Wszystko to by pozwolić kulturze hutniczej trwać.

SPOTKANIA DEPOZYTARIUSZY

Pierwsze spotkanie 27/06/2023

Drugie spotkanie 26/09/2023

Trzecie spotkanie – informacje wkrótce

Czwarte spotkanie – informacje wkrótce

Piąte spotkanie – informacje wkrótce

DOFINANSOWANIE

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biały orzeł z żółtą koroną i nogami.
Proces wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

26.09.2023 (wtorek) | Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, ul. Metalowców 4a | godz. 14.00 oraz 16.30

Przed nami drugie spotkanie depozytariuszy zainteresowanych udziałem w procesie wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Z uwagi na chęć jak najszerszego dotarcia do osób zainteresowanych włączeniem się w działania w dniu 26 września zrealizujemy aż dwa spotkania dotyczące tych samych zagadnień. Pierwsze o godzinie 14.00 oraz drugie o godz. 16.30. Prosimy o wybór dowolnej godziny spotkania, która będzie dla Państwa możliwa. Każdorazowo potrwają ok. 2 godzin.

Podczas pierwszego spotkania depozytariuszy w dn. 27.06.2023 r. dokonaliśmy próby zdefiniowania nazwy elementu który będziemy chcieli wpisać na Listę, rozmawialiśmy także o znaczeniu tegoż elementu dla Państwa – uwzględniając różnorodne perspektywy.

W trakcie pierwszego spotkania prosiliście Państwo o przygotowanie zagadnień, które poruszać będziemy w ramach naszych spotkań, tak aby móc łatwiej dotrzeć do osób posiadających wiedzę dot. zagadnień. Poniżej opis, który mamy nadzieję okaże się pomocny:

I Praca

 1. Dlaczego Pan/Pani podjął/podjęła pracę w hucie?
 2. Jak przebiega (przebiegała) Pana/Pani droga zawodowa?
 3. Jak wyglądało przyjęcie do zawodu? Czy uczestniczył/-ła Pan/Pani w przekuciu hutniczym – jak przebiega ta uroczystość?
 4. W jaki sposób doświadczeni pracownicy przekazywali Panu/Pani doświadczenie i umiejętności?
 5. Czy Pani/Pana przodkowie pracowali w hucie – w jakiej, na jakich stanowiskach?

II Dzień Hutnika

 1. Jak przebiega (przebiegał) Dzień Hutnika, w którym bierze (brał/-ła) Pan/Pani udział?
 2. Czy odbywały się uroczystości religijne, w jakim kościele, kto brał w nich udział?
 3. Jak wyglądały uroczystości w hucie, czy odbywały się akademie i jak przebiegały?
 4. Jak przebiega (przebiegało) honorowanie jubilatów hutniczych? Jakie nagrody i odznaczenia dostawali? Kto je wręczał? Jakie otrzymał/-ła Pan/Pani?
 5. Czy w Dniu Hutnika odbywały się pikniki, festyny – jak przebiegały?
 6. Jak przebiega (przebiegała) karczma piwna / babski comber, w której brał/-ła Pan/Pani udział? Czy odbywały się inne zabawy – jak przebiegały?
 7. Jakie znacznie ma dla Pana/Pani Dzień Hutnika?

III Tradycje hutnicze

 1. Jakie tradycje hutnicze Pan/Pani pielęgnuje?
 2. Gdzie i w jakich okolicznościach miał/-ła Pan/Pani możliwość słuchać orkiestry hutniczej?
 3. Jak wygląda mundur hutniczy? Czy Pan/Pani lub ktoś z rodziny posiada (posiadał) mundur? W jakich okolicznościach się go zakłada?
 4. Czy, kiedy i w jakim zakresie brał/-ła Pan/Pani udział w zajęciach prowadzonych przez dom kultury należący do huty?
 5. Czy, kiedy i w jakich dyscyplinach należał/-ła Pan/Pani do hutniczego klubu sportowego?
 6. Jakie elementy kultury hutniczej/tradycje/obrzędy są nadal kultywowane i żywe?
 7. W jaki sposób lokalne samorządy powinny podkreślać związek miast z hutnictwem?

Inicjatywa zakłada ochronę oraz popularyzację hutniczych tradycji, ważnego elementu tożsamości miejsc i obszarów związanych z przemysłem hutniczym. Wraz z postępującą deindustrializacją tradycje te zanikają dlatego planujemy dokumentację, archiwizację zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury hutniczej oraz ich upowszechnienie. Zaplanowane do przygotowania ekspertyzy, konsultacje społeczne, zrealizowane warsztaty i działania twórcze pomóc mają wypracować konkretny plan i rozwiązania pozwalające zachować żywotność zjawisk. Naszym celem jest kultywowanie pamięci, jej twórcza reinterpretacja, integracja potencjałów środowisk związanych z szeroko pojętym hutnictwem. Wszystko to by pozwolić kulturze hutniczej trwać.

Ponawiamy prośbę o podzielenie się z nami materiałami dokumentującymi żywotność tradycji hutniczych (zdjęcia, materiały video, wycinki prasowe, odznaczenia, przedmioty pamiątkowe, itd.), które mogłyby stać się częścią wniosku o wpis. Będziemy zobowiązani za ich przywiezienie na spotkanie w celu ich digitalizacji.

Jest to drugie z 5 planowanych w tym roku kalendarzowym spotkań poświęconych przygotowywanemu wpisowi. Kolejne odbędą się w okresie październik – grudzień 2023 r. O terminach następnych spotkań informować będziemy w późniejszym czasie.

Działania związane z wpisem realizowane są w ramach projektu „Tradycje hutnicze: ochrona i popularyzacja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapisy na spotkanie prowadzimy do 22 września 2023 r.

Więcej informacji i zapisy:
48 575 154 450
oddzial@muzeumhutnictwa.pl

27.06.2023 (wtorek) | Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, ul. Metalowców 4a | godz. 12.00

Pierwsze spotkanie depozytariuszy zainteresowanych udziałem w procesie wpisu tradycji hutniczych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Całość zaplanowanego na 27 czerwca br. spotkania potrwa około 2 godzin. W trakcie pracy warsztatowej postaramy się zidentyfikować ważne elementy tradycji, ich unikatowość oraz potencjał. Jeśli mają Państwo materiały dokumentujące żywotność tradycji hutniczych (zdjęcia, materiały video, wycinki prasowe, itd.), które mogłyby stać się częścią wniosku o wpis będziemy zobowiązani za ich przywiezienie na spotkanie.

Jest to pierwsze z 5 planowanych w tym roku spotkań poświęconych przygotowywanemu wpisowi. Kolejne odbędą się w okresie wrzesień-grudzień, o ich terminach informować będziemy w późniejszym czasie.

Działania związane z wpisem realizowane są w ramach projektu „Tradycje hutnicze: ochrona i popularyzacja” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

Zapisy na spotkanie prowadzimy do 23 czerwca 2023 r.

Więcej informacji i zapisy:
48 575 154 450
oddzial@muzeumhutnictwa.pl