Muzeum Hutnictwa w Chorzowie powołuje Społeczne Kolegium Doradcze i ogłasza nabór  

Reprezentujesz lub działasz w organizacji, stowarzyszeniu naukowym lub twórczym? A może w fundacji? Działasz w obszarze upowszechniania kultury, zajmując się tradycjami hutniczymi, techniką, historią, etnologią, archeologią, sztuką lub rzemiosłem artystycznym z terenu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego lub Chorzowa? Jesteś zainteresowany wspieraniem i udziałem w procesie uspołeczniania działalności Muzeum Hutnictwa? Zapraszamy do udziału w Społecznym Kolegium Doradczym. Sprawdź co należy zrobić, aby zgłosić swoją kandydaturę. 

Czym jest Społeczne Kolegium Doradcze i jakie stoją przed nim zadania? 

Społeczne Kolegium Doradcze to pięcioosobowy zespół odpowiedzialny za rozwój dialogu społecznego pomiędzy Muzeum Hutnictwa, a wspólnotą wokół niego budowaną. Jego powołanie wynika z rekomendacji wypracowanych w ramach obszernych konsultacji społecznych – projektu „Oddział Od/Nowa”, zrealizowanego przez Muzeum w 2023 r. 

Do zadań Kolegium należeć będzie: 

  • wspieranie Dyrektora Muzeum w działaniach i projektach służących wszechstronnemu rozwojowi różnorodnej, dostępnej, otwartej na dialog, społecznie aktywnej i przeciwdziałającej wykluczeniom działalności kulturalnej Muzeum; 
  • opiniowanie wniosków w ramach projektu „Zakładowy Dom Kultury”; 
  • wspieranie aktywnego udziału społeczności lokalnej w kształtowaniu oferty kulturalnej i kulturalno-turystycznej Muzeum; 
  • udział w tworzeniu rozwiązań systemowych w obszarze współpracy ze społecznością lokalną; 
  • wspieranie Muzeum w procesach budowania publiczności i komunikowania się z nią; 
  • wspieranie działań Muzeum zmierzających do pozyskiwania środków na działania statutowe instytucji ze źródeł prywatnych i publicznych. 

Kto i jak może stać się członkiem Społecznego Kolegium Doradczego? 

Do udziału w pracach Kolegium zapraszamy osoby aktywne społecznie z Chorzowa i regionu zainteresowane rozwijaniem współpracy ze społecznością lokalną. Członkowie Kolegium powołani zostaną decyzją Dyrektora Muzeum Hutnictwa w oparciu o rekomendacje udzielone przez stowarzyszenia naukowe i twórcze lub fundacje i inne instytucje, których działalność jest zbieżna ze statutowym zakresem działania instytucji, zainteresowane wspieraniem działalność Muzeum. 

Na wypełnione i podpisane wnioski zgłoszeniowe do Społecznego Kolegium Doradczego (formularz wniosku jest dostępny poniżej) czekamy do 22 marca 2024 r. pod adresem mailowym: kontakt@muzeumhutnictwa.pl  

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie do dnia 05.04.2024 r.

Regulamin dostępny w BIP oraz w załączniku

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:
Marlena Hermanowicz, kierownik Działu Edukacji i Interpretacji Dziedzictwa
tel. 694 922 174, mhermanowicz@muzeumhutnictwa.pl