We współpracy z depozytariuszami wpisu – zakładami pracy, uczelniami wyższymi, związkami zawodowymi zebraliśmy, po raz pierwszy w historii, w formie wspólnego kalendarium, wydarzenia odbywające się z okazji Dnia Hutnika 2024 w wielu miejscach kraju. To widoczny efekt współpracy środowiska i jego troski o popularyzację oraz upowszechnianie unikatowego, hutniczego dziedzictwa.

Inicjatywa jest częścią starań o wpis tradycji hutniczych i obchodów Dnia Hutnika na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.